۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

دریافت فایل VPN Connection

     
 

راهنماي استفاده از سامانه گزارش کارکرد اینترنت

 

اين برنامه به منظور آگاهي کاربران از ميزان مصرفي اینترنت و گزارش اتصالات آنها طراحي شده است. کاربران همچنين از طريق اين برنامه ميتوانندرمز عبور اینترنت خود را تغيير دهند و براي مدیر سیستم یا مدیرواحدهای زیرمجموعه (کارشناسان رایانه واحدها) پيغام ارسال کنند و يا پيغامهای ارسالی آنها را مشاهده کنند.

از آدرس account.kmu.ac.ir برای ورود به برنامه کاربری استفاده نمائید.پس از باز شدن صفحه نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمائید.

 

 

صفحه اول:

در صفحه اول اطلاعات عمومی حساب اینترنت خود را مشاهده می نمائید.قسمت های ديگر از صفحه اول را تنها کاربرانی مشاهده می کنند که اعتبار آنها بصورت پريوديک شارژمی شود. بعنوان مثال اگر اعتبار کاربر بر اساس محدودیت حجمی روزانه شارژ شود تعداد روزها در دوره زمانی،محدودیت حجمی، میزان استفاده شده، تاریخ شارژ مجدد را مشاهده می نمائید.

 

صفحه تغییر رمز عبور:

در صفحه تغییر رمز عبور، کاربر مي تواند رمز عبور جاری (قدیم)خود را وارد نموده، سپس رمز عبور جدید را وارد نماید. برای اطمينان بيشتر رمز جديد را در قسمتتایید رمز عبورجدیدوارد نمائید و سپس دکمه Ok را انتخاب کنيد .

 

صفحه گزارش اتصالات:

گزارش کليه اتصالات گذشته را در اينجا مشاهده خواهيد کرد که به صورت پيش فرض 20 گزارش آخر نشان داده شده است.برای مشاهده صفحات بیشتر با کليک بر روی هر شماره در پایین صفحه ليست گزارشات همان صفحه نشان داده می شود .شما می توانید بر اساس شرایط و متغییرهای موجود گزارشات متنوعی از برنامه داشته باشید.اطلاعات این لیست عبارتند از:

:Usernameنام کاربر

:Login Time زمان اتصال به شبکه

Logout Time :زمان قطع از اتصال از شبکه

:Durationمدت زمانی که کاربر به شبکه متصل بوده است

 : Credit Usedميزان اعتبار مصرف شده در زمان اتصال

:Successfulعبارت Yes در این قسمت به مفهوم این است که اتصال موفقيت آميز بوده است و No یعنی اتصال انجام نشده است.

:Serviceدر این ستون مشخص شده است که کاربر به منظور استفاده از کدام سرویس به شبکه متصل شده است.

:Detailsبا کليک بر روی این قسمت جزئيات زیررامشاهده خواهيدکرد:

IP :Station_ipآدرس کامپيوتر (کارت شبکه) کاربر

IP :Remote_ipآدرس ارتباط کاربر (مثلا آدرسvpnکاربر)

: Mac مک آدرس کاربر

:Kill_reasonعلت اینکهIBSngکاربررامی کشد یا اجازه اتصال به آن نمی دهد

Bytes_out:ميزان بایت ارسالی کاربر

Bytes_in:ميزان بایت دریافتی کاربر

 

صفحه گزارش اعتبارات:

این گزارش برای کاربران دانشگاه استفاده نمی شود.

صفحه پیغام ها:

از طريق اين قسمت کاربر مي تواند برای مديرسیستمخود پيام اينترنتی ارسال کند و ليست پيغامهای ارسالي و دريافتي گذشته را مشاهده کند.