۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر
مراکز تحقیقاتی
مرکز جامع سلول درمانی و پزشکی باز ساختی مرکز تحقیقات علوم اعصاب مرکز تحقیقات فیزیولوژی مرکز تحقیقات بیماری هیداتید مرکز تحقیقات پرستاری مرکز تحقیقات بیماریهای مغز و اعصاب مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس مرکز تحقیقات لیشمانیوز مرکز رشد فناوری های سلامت مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی مرکز تحقیقات کبد و گوارش مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم پایگاه تحقیقات بالینی شفا مرکز تحقیقات پاتولوژی و سلولهای بنیادی پایگاه تحقیقات بالینی افضلی پور پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت مرکز منطقه ای آموزش نظام مراقبت اچ آی وی پژوهشکده تحقیقات کاربردی در علوم دندانپزشکی مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان مرکز تحقیقات اندودنتولوژی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان
حوزه های مرتبط