۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن

ضمن قدردانی و تشکر فراوان از مشارکت و همراهی تمامی عزیزان شرکت کننده در فرآیند انتخاب مربیان دوره های پیش از ازدواج به عنوان متقاضی مربیگری دوره های مذکور، نتایج نهایی مربیان انتخاب شده در شهرستانهای مختلف به شرحی که در ادامه می­آید اعلام میگردد.

لطفا قبل از دیدن نتایج مصاحبه به نکات ذیل توجه فرمائید:

1-پذیرفته شدگان در آزمون در دو دسته اصلی و جانشین معرفی می­گردند. فرد اعلام شده به عنوان جانشین نیز همانند فرد اصلی می­بایست در جلسات آموزشی و توجیهی شرکت نماید.

2-حداکثر نمره قابل اکتساب در مصاحبه ها عدد 10 بوده است؛ افرادی که نمره کمتر از 5 دریافت کرده اند در دسته پذیرفته نشدگان قرار می­گیرند.

3-مبنای انتخاب افراد نهایی، کسب بالاترین نمره در مصاحبه از بین متقاضیان هر رشته در شهر مورد تقاضا بوده است.

4-در مواردی که رشته محل ها از متقاضیان در همان شهر (به دلیل عدم کسب حداقل نمره قبولی یا عدم وجود متقاضی) تکمیل نشده اند از افراد دارای نمره قبولی در نزدیکترین شهر و به عنوان مربی جانشین، مربی مورد نیاز تامین شده است.

5-در مواردی که رشته محل های مورد تقاضا تکمیل نشده اند فراخوان مجدد جهت شرکت در مصاحبه داده خواهد شد.

6-پذیرش نهایی و عقد قرارداد همکاری با معرفی شدگان منوط به تائید نهایی افراد توسط اداره حراست دانشگاه علوم پزشکی کرمان می­باشد.

 

جهت مشاهده نمرات لطفا کلیک نمایید

جهت مشاهده اسامی برگزیدگان لطفا کلیک نمایید