۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
                          

دکتر منصور قنبری زاده

 

رشته تحصیلی : دامپزشکی

مقطع: دکترای حرفه ای

 

فارغ التحصیل : دانشگاه شیراز