۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ خرداد

اولین جلسه قطب هشتم کشور در تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال جاری
اولین جلسه قطب هشتم کشور در تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال جاری
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت
اولین جلسه قطب هشتم کشور در تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال جاری باحضور معاون غذا ودارو ، اعضاء قطب هشتم کشور، مدیر دارو وکارشناسان مرتبط در محل سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو کرمان تشکیل
اولین جلسه قطب هشتم کشور در تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال جاری
پمفلت مراقبت از پوست
پمفلت مراقبت از پوست
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت
پمفلت مراقبت از پوست
پمفلت مراقبت از پوست
بازدید درخصوص بررسی دامنه عملکرد آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو
بازدید درخصوص بررسی دامنه عملکرد آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۰ ارديبهشت
بازدید درخصوص بررسی دامنه عملکرد آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو
بازدید درخصوص بررسی دامنه عملکرد آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو
بازدید معاون غذا و دارو و مدیر دارو وکارشناسان اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی ...
فیلم بازدید معاون غذا و دارو و مدیر دارو وکارشناسان اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان از واحده...
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۱ فروردين
فیلم بازدید معاون غذا و دارو و مدیر دارو وکارشناسان اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان از واحدهای تولیدی ، داروخانه ها وبیمارستا نها دریازدهمین روز ایام تعطیلات نوروز98
فیلم بازدید معاون غذا و دارو و مدیر دارو وکارشناسان اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان از واحدهای تولیدی ، داروخانه ها وبیمارستا نها دریازدهمین روز ایام تعطیلات نوروز98
بازدید معاون غذا و دارو و مدیر دارو وکارشناسان اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی ...
بازدید معاون غذا و دارو و مدیر دارو وکارشناسان اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان از واحدهای تو...
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۱ فروردين
بازدید معاون غذا و دارو و مدیر دارو وکارشناسان اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان از واحدهای تولیدی ، داروخانه ها وبیمارستا نها دریازدهمین روز ایام تعطیلات نوروز98
بازدید معاون غذا و دارو و مدیر دارو وکارشناسان اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان از واحدهای تولیدی ، داروخانه ها وبیمارستا نها دریازدهمین روز ایام تعطیلات نوروز98
آگهی تاسیس داروخانه
آگهی تاسیس داروخانه
۱۳۹۷ جمعه ۲۴ اسفند
آگهی تاسیس داروخانه
آگهی تاسیس داروخانه
فجر همایش پیاده روی با همکاری مشترک معاونت غذا ودارو ودانشگاه علوم پزشکی کرمان ب...
فجر همایش پیاده روی با همکاری مشترک معاونت غذا ودارو ودانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار گردید.
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۵ بهمن
فجر همایش پیاده روی با همکاری مشترک معاونت غذا ودارو ودانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار گردید.
فجر همایش پیاده روی با همکاری مشترک معاونت غذا ودارو ودانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار گردید.
سومین روز از ایام دهه مبارک فجر، جلسه آموزشی مصرف مکمل ها دارویی
سومین روز از ایام دهه مبارک فجر، جلسه آموزشی مصرف مکمل ها دارویی
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۴ بهمن
سومین روز از ایام دهه مبارک فجر، جلسه آموزشی مصرف مکمل ها دارویی
سومین روز از ایام دهه مبارک فجر، جلسه آموزشی مصرف مکمل ها دارویی
بازدید جمعی از دبیران شیمی کرمان از آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آشامیدنی معاونت ...
بازدید جمعی از دبیران شیمی کرمان از آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آشامیدنی معاونت غذا و دارو
۱۳۹۷ پنج شنبه ۴ بهمن
بازدید جمعی از دبیران شیمی کرمان از آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آشامیدنی معاونت غذا و دارو
بازدید جمعی از دبیران شیمی کرمان از آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آشامیدنی معاونت غذا و دارو
جلسه دستوالعمل ها وضوابط واحدها وایجاد وحدت سازمان غذا ودارو از طریق ویدئوکنفرا...
جلسه دستوالعمل ها وضوابط واحدها وایجاد وحدت سازمان غذا ودارو از طریق ویدئوکنفرانس
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن
جلسه دستوالعمل ها وضوابط واحدها وایجاد وحدت سازمان غذا ودارو از طریق ویدئوکنفرانس
جلسه دستوالعمل ها وضوابط واحدها وایجاد وحدت سازمان غذا ودارو از طریق ویدئوکنفرانس