۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
نخستین کارگاه تلفیق دارویی استان کرمان مورخ 15/5/98 برگزار شد
نخستین کارگاه تلفیق دارویی استان کرمان مورخ 15/5/98 برگزار شد
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۶ مرداد
نخستین کارگاه تلفیق دارویی استان کرمان مورخ 15/5/98 برگزار شد
نخستین کارگاه تلفیق دارویی استان کرمان مورخ 15/5/98 برگزار شد
آگهی تاسیس داروخانه
آگهی تاسیس داروخانه
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۳ مرداد
آگهی تاسیس داروخانه
آگهی تاسیس داروخانه
آگهی تاسیس داروخانه
آگهی تاسیس داروخانه
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۳ تير
آگهی تاسیس داروخانه
آگهی تاسیس داروخانه
بخش اندازه گیری باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی به بهره‌برداری رسید.
بخش اندازه گیری باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی به بهره‌برداری رسید.
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۲ تير
بخش اندازه گیری باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی به بهره‌برداری رسید.
بخش اندازه گیری باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی به بهره‌برداری رسید.
نخستین جلسه ستاد توزیع داروی استان کرمان درسال جاری برگزار شد.
نخستین جلسه ستاد توزیع داروی استان کرمان درسال جاری برگزار شد.
۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
نخستین جلسه ستاد توزیع داروی استان کرمان درسال جاری برگزار شد.
نخستین جلسه ستاد توزیع داروی استان کرمان درسال جاری برگزار شد.
اولین جلسه قطب هشتم کشور در تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال جاری
اولین جلسه قطب هشتم کشور در تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال جاری
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت
اولین جلسه قطب هشتم کشور در تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال جاری باحضور معاون غذا ودارو ، اعضاء قطب هشتم کشور، مدیر دارو وکارشناسان مرتبط در محل سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو کرمان تشکیل
اولین جلسه قطب هشتم کشور در تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال جاری
پمفلت مراقبت از پوست
پمفلت مراقبت از پوست
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت
پمفلت مراقبت از پوست
پمفلت مراقبت از پوست
بازدید درخصوص بررسی دامنه عملکرد آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو
بازدید درخصوص بررسی دامنه عملکرد آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۰ ارديبهشت
بازدید درخصوص بررسی دامنه عملکرد آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو
بازدید درخصوص بررسی دامنه عملکرد آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو
بازدید معاون غذا و دارو و مدیر دارو وکارشناسان اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی ...
فیلم بازدید معاون غذا و دارو و مدیر دارو وکارشناسان اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان از واحده...
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۱ فروردين
فیلم بازدید معاون غذا و دارو و مدیر دارو وکارشناسان اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان از واحدهای تولیدی ، داروخانه ها وبیمارستا نها دریازدهمین روز ایام تعطیلات نوروز98
فیلم بازدید معاون غذا و دارو و مدیر دارو وکارشناسان اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان از واحدهای تولیدی ، داروخانه ها وبیمارستا نها دریازدهمین روز ایام تعطیلات نوروز98
بازدید معاون غذا و دارو و مدیر دارو وکارشناسان اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی ...
بازدید معاون غذا و دارو و مدیر دارو وکارشناسان اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان از واحدهای تو...
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۱ فروردين
بازدید معاون غذا و دارو و مدیر دارو وکارشناسان اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان از واحدهای تولیدی ، داروخانه ها وبیمارستا نها دریازدهمین روز ایام تعطیلات نوروز98
بازدید معاون غذا و دارو و مدیر دارو وکارشناسان اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان از واحدهای تولیدی ، داروخانه ها وبیمارستا نها دریازدهمین روز ایام تعطیلات نوروز98