۱۳۹۷ شنبه ۲۷ مرداد

خبر درگذشت برادر دلسوزو تلاشگر آقای دکتر علیرضا مبارکی  یکی از شریف ترین داروسازان این سرزمین که سالهای سال درخدمت به مردم  شریف ونجیب سیستان و بلوچستان که باجان ودل تلاش نمود وخدمات صادقانه اش درعرصه دارویی منطقه وکشور ماندگار خواهد ماند، 

فقدان دکتر مبارکی عزیز، ضایعه ای است که موجب تاثر وتالم  خاطر گردید.

ضمن عرض تسلیت به جامعه پزشکی و داروسازی، معاون وزیر و  ریاست محترم سازمان غذاودارو،  معاونین غذا وداروی سراسر کشور، همکاران داروساز،ومردم خطه سیستان به ویژه  خانواده محترمشان، از خداوند منان برای آن عزیز از دست رفته علو درجات وبرای بازماندگان صبری جمیل واجری جزیل مسئلت دارم.