۱۳۹۷ شنبه ۲۷ مرداد

در راستای پایش و رفع مشکلات دارویی استان کرمان برگزار شد:

نشست معاون غذا و دارو دانشگاه با مدیران شرکت های پخش دارویی استان

نشست معاون غذا و دارو دانشگاه با مدیران شرکت های پخش دارویی استان به منظور بررسي مشكلات توزيع دارو در استان کرمان، 7شهریورماه در معاونت غذا ودارو دانشگاه برگزار شد.

دكتر محمود رضا حیدری معاون غذا و دارو، دكتر محمدحسیبی قائم مقام معاونت و مدير نظارت برفرآورده های دارویی و مديران شركت هاي پخش دارويي فعال در این نشست حضور داشتند.

در این جلسه مشكلات توزيع دارو در استان و مسائل مربوط به شركت هاي پخش دارويي مطرح شد و راهكارهای ممکن براي رفع آنها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.