۱۳۹۷ پنج شنبه ۳۱ خرداد

جلسه آموزشی سامانه یکپارچه آزمایشگاه های کنترل مواد غذایی در دانشگاه برگزار شد

جلسه آموزشی سامانه LIMS (سامانه یکپارچه آزمایشگاه های کنترل مواد غذایی) با حضور دکتر ضرابی رئیس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، کارشناسان اداره غذا و نمایندگان اداره غذا در شهرستان های تابعه دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، در این جلسه مراحل ثبت و ارسال فرم نمونه برداری به آزمایشگاه توسط مهندس یحیی زاده کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی توضیح داده شد. 

گفتنی است، سامانه یکپارچه آزمایشگاه برنامه ای کشوری و در اجرای سیاست های الکترونیکی کردن کارها می باشد.