۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن

اطلاعیه مدیران عامل و مسئولین فنی محترم شرکتهای تولیدی و وارداتی مواد و فرآورده های خوراکی و آشامیدنی پیرو برنامه عملیاتی پایش و پالایش برچسب گذاری محصولات غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی و با هدف اطلاع رسانی صحیح و جلوگیری از گمراه شدن مصرف کننده، به اطلاع میرساند از وظایف و مسئولیتهای شرکتهای فعال در این حوزه کنترل و نظارت دائم برچسب فرآورده های خوراکی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی میباشد که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده مسئول فنی میباشد.
مقتضی است مدارک و مستندات ذیل مطابق با فایل پیوست با پذیرش مسئولیت صحت و دقت اطلاعات و همچنین پذیرش عواقب حقوقی هرگونه عدم انطباق در اطلاعات ارائه شده با محصول و همچنین با ضوابط جاری سازمان غذا و دارو توسط مدیر عامل و مسئول فنی، حداکثر ظرف مدت دو ماه آینده توسط مسئول فنی تکمیل گردد.
مدارک و مستندات تکمیل شده به شرح ذیل باید در حوزه تولید به معاونتهای غذا ودارو ناظر بر کارخانه تولیدی و در حوزه واردات به معاونتهای غذاو دارو ناظر بر دفتر اصلی و مرکزی شرکت تحویل گردد.
:فرم پذیرش مسئولیت صحت و دقت اطلاعات و همچنین پذیرش عواقب حقوقی هرگونه عدم انطباق اطلاعات ارائه شده با محصول و ضوابط جاری سازمان غذا و دارو توسط مدیر عامل و مسئول فنی
فایل اکسل شامل سه بخش ( شیت اطلاعات شرکت و مسئول فنی – شیت فهرست و مشخصات کلی محصول – شیت پایش و پالایش برچسب محصولات)
فایل تصویر اسکن شده محصولات با رزولوشن 300 dpi و فرمت jpg و نام گذاری شده مطابق با کد محصول در فایل اکسل
نکته: با توجه به اینکه نتیجه ارزیابی هر آیتم مندرج در فایل اکسل پیوستی مطابق با ضابطه برچسب گذاری فرآورده های غذایی،آشامیدنی میباشد یکی از گزینه های (تایید،عدم تایید، مشمول نیست) انتخاب و در خصوص بند 26 یکی از گزینه های (حلال سازمان غذا و دارو، سایر نشانه های حلال، عدم وجود) انتخاب شود و برای تکمیل کلیه آیتم ها ضروری و برای هر فرآورده یک ستون مجزا تکمیل و همچنین در صورت مواجهه با هر گونه عدم انطباق به گونه ای که منتج به اصلاح شود، پیگیری صورت گرفته و نتایج حاصل، مستند و نگهداری شود.

 

            فرم پذیرش مسئولیت                                            فایل اکسل جهت تکمیل