۱۳۹۶ جمعه ۲۹ دي
کلاسهای آموزش توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود 1395
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۶ اسفند
شانزدهمین کلاس آموزش توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود 1395
کلاسهای آموزش توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود 1395
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال 1395
۱۳۹۵ دوشنبه ۲۲ آذر
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان در سال 1395
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال 1395
کلاسهای آموزش توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود 1395
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۱ آذر
کلاسهای آموزش توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود 1395
کلاسهای آموزش توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود 1395
شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه رتبه اول را کسب کرد
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۸ آبان
بر اساس نتایج ارزیابی و رتبه بندی عملکرد فعالیت های شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در سال 93، شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان رتبه اول را کسب کرد
شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه رتبه اول را کسب کرد
کلاسهای آموزشی توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود سال 1394
۱۳۹۵ يکشنبه ۹ آبان
کلاسهای آموزشی توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود سال 1394 برگزار شد....
کلاسهای آموزشی توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود سال 1394
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال 1394
۱۳۹۵ دوشنبه ۱ آذر
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال 1394
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال 1394
کسب رتبه دوم کشوری
۱۳۹۵ دوشنبه ۱ آذر
کسب رتبه دوم کشوری در ارزیابی عملکردی سال 1392 شورای انضباطی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور...
کسب رتبه دوم کشوری
برگزاری کلاسهای توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدید الورود سال ۱۳۹۳
۱۳۹۵ دوشنبه ۱ آذر
برگزاری کلاسهای توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدید الورود سال ۱۳۹۳
برگزاری کلاسهای توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدید الورود سال ۱۳۹۳
جلسات شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال ۱۳۹۳
۱۳۹۵ دوشنبه ۱ آذر
اولین جلسه شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان در سال ۱۳۹۳ در تاریخ ۹۳/۲/۳۰ تشکیل و تعداد ۳ پرونده مطرح گردید
جلسات شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال ۱۳۹۳
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال ۱۳۹۳
۱۳۹۵ دوشنبه ۱ آذر
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال ۱۳۹۳
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال ۱۳۹۳