۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

برگزاری اردوی یک روزه داخل استان
۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ مرداد
برگزاری اردوی یک روزه داخل استان
برگزاری اردوی یک روزه داخل استان
نظرسنجی
لطفاً در نظرسنجی اداره تغذیه به مناسبت هفته خوابگاهها مشارکت نمایید.
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ ارديبهشت
نظرسنجی اداره تغذیه
لطفاً در نظرسنجی اداره تغذیه به مناسبت هفته خوابگاهها مشارکت نمایید.
برنامه بازدید از ابنیه و موزه های تاریخی شهر کرمان
برنامه بازدید از ابنیه و موزه های تاریخی شهر کرمان
۱۳۹۷ دوشنبه ۶ اسفند
اداره فوق برنامه در نظر دارد برنامه بازدید از ابنیه و موزه های تاریخی شهر کرمان را جهت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی برگزار نماید
برنامه بازدید از ابنیه و موزه های تاریخی شهر کرمان
سفیران سیمرغ
سفیران سیمرغ
۱۳۹۷ يکشنبه ۲ دي
ثبت نام سفیران فرهنگی سیمرغ
سفیران سیمرغ