۱۳۹۶ يکشنبه ۲۸ آبان
پایگاه اطلاع رسانی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۵ يکشنبه ۹ آبان
پایگاه اطلاع رسانی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
پایگاه اطلاع رسانی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ثبت نام ارودهای کلوتهای شهداد
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۳ آبان
ثبت نام ارودهای کلوتهای شهداد
ثبت نام ارودهای کلوتهای شهداد
کارگاه داستان نویسی اندکی سایه
۱۳۹۶ دوشنبه ۸ آبان
کارگاه داستان نویسی اندکی سایه
کارگاه داستان نویسی اندکی سایه
جشنواره دانشجوی نمونه
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۹ شهريور
جشنواره دانشجوی نمونه
جشنواره دانشجوی نمونه
برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشگاهی
۱۳۹۶ يکشنبه ۳۱ ارديبهشت
آشنایی با ساختار نشریات، آشنایی با ارزش های خبری ، عناصر خبرومصاحبه
برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشگاهی
کانال تلگرامی معاونت دانشجویی و فرهنگی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ شهريور
کانال تلگرامی معاونت دانشجویی و فرهنگی
کانال تلگرامی معاونت دانشجویی و فرهنگی
ثبت نام کارگاه داستان نویسی اندکی سایه
۱۳۹۶ چهارشنبه ۶ ارديبهشت
ثبت نام کارگاه داستان نویسی اندکی سایه
ثبت نام کارگاه داستان نویسی اندکی سایه
اعلام اسامی منتخبین نمایشگاه بین المللی تهران
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۸ فروردين
اعلام اسامی منتخبین نمایشگاه بین المللی تهران
اعلام اسامی منتخبین نمایشگاه بین المللی تهران
فراخوان هیأت اندیشه ورز معاونت دانشجویی فرهنگی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۱ فروردين
فراخوان هیأت اندیشه ورز معاونت دانشجویی فرهنگی
فراخوان هیأت اندیشه ورز معاونت دانشجویی فرهنگی
ثبت نام کارگاه آموزشی حقوق نشریات دانشگاهی
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۱ اسفند
ثبت نام کارگاه آموزشی حقوق نشریات دانشگاهی
ثبت نام کارگاه آموزشی حقوق نشریات دانشگاهی