۱۳۹۶ سه شنبه ۲۶ دي
پایگاه اطلاع رسانی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۵ يکشنبه ۹ آبان
پایگاه اطلاع رسانی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
پایگاه اطلاع رسانی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کانال تلگرامی معاونت دانشجویی و فرهنگی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ شهريور
کانال تلگرامی معاونت دانشجویی و فرهنگی
کانال تلگرامی معاونت دانشجویی و فرهنگی
ثبت نام دوره آموزشی قران کریم ویژه کارکنان
۱۳۹۶ سه شنبه ۵ دي
ثبت نام دوره آموزشی روخوانی و روانخوانی قران کریم و تجوید نماز ویژه کارکنان دانشگاه
ثبت نام دوره آموزشی قران کریم ویژه کارکنان
سامانه جامع پایش سلامت روان
۱۳۹۶ سه شنبه ۷ آذر
سامانه جامع پایش سلامت روان
سامانه جامع پایش سلامت روان
ثبت نام اردوهای ارگ قدیم و ارگ جدید بم
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۳ آبان
ثبت نام اردوهای ارگ قدیم و ارگ جدید بم
ثبت نام اردوهای ارگ قدیم و ارگ جدید بم
کارگاه داستان نویسی اندکی سایه
۱۳۹۶ دوشنبه ۸ آبان
کارگاه داستان نویسی اندکی سایه
کارگاه داستان نویسی اندکی سایه
جشنواره دانشجوی نمونه
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۹ شهريور
جشنواره دانشجوی نمونه
جشنواره دانشجوی نمونه
برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشگاهی
۱۳۹۶ يکشنبه ۳۱ ارديبهشت
آشنایی با ساختار نشریات، آشنایی با ارزش های خبری ، عناصر خبرومصاحبه
برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشگاهی
ثبت نام کارگاه داستان نویسی اندکی سایه
۱۳۹۶ چهارشنبه ۶ ارديبهشت
ثبت نام کارگاه داستان نویسی اندکی سایه
ثبت نام کارگاه داستان نویسی اندکی سایه
اعلام اسامی منتخبین نمایشگاه بین المللی تهران
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۸ فروردين
اعلام اسامی منتخبین نمایشگاه بین المللی تهران
اعلام اسامی منتخبین نمایشگاه بین المللی تهران