۱۳۹۸ جمعه ۳۰ فروردين

برنامه بازدید از ابنیه و موزه های تاریخی شهر کرمان
برنامه بازدید از ابنیه و موزه های تاریخی شهر کرمان
۱۳۹۷ دوشنبه ۶ اسفند
اداره فوق برنامه در نظر دارد برنامه بازدید از ابنیه و موزه های تاریخی شهر کرمان را جهت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی برگزار نماید
برنامه بازدید از ابنیه و موزه های تاریخی شهر کرمان
سفیران سیمرغ
سفیران سیمرغ
۱۳۹۷ يکشنبه ۲ دي
ثبت نام سفیران فرهنگی سیمرغ
سفیران سیمرغ
فراخوان بیست و پنجمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۷ تير
فراخوان بیست و پنجمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی
فراخوان بیست و پنجمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی
ابلاغ مصوبات جلسه26شورای مرکزی ناظر بر نشریات پاسخ به5استفساریه
۱۳۹۷ چهارشنبه ۶ تير
ابلاغ مصوبات جلسه26شورای مرکزی ناظر بر نشریات پاسخ به5استفساریه
ابلاغ مصوبات جلسه26شورای مرکزی ناظر بر نشریات پاسخ به5استفساریه
ابلاغ مصوبات جلسه 28 شورای مرکزی ناظر برنشریات پاسخ به8 استفساریه
۱۳۹۷ چهارشنبه ۶ تير
ابلاغ مصوبات جلسه 28 شورای مرکزی ناظر برنشریات پاسخ به8 استفساریه
ابلاغ مصوبات جلسه 28 شورای مرکزی ناظر برنشریات پاسخ به8 استفساریه
ثبت نام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
ثبت نام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت
ثبت نام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 97
ثبت نام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
فرم نظر سنجی کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۴ بهمن
فرم نظر سنجی اولین نشست آموزشی نشریات منطقه ای کشور (قطب جنوب شرق)
فرم نظر سنجی کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی
ثبت نام مسابقه مشاعره سلامت
۱۳۹۶ شنبه ۷ بهمن
ثبت نام مسابقه مشاعره سلامت
ثبت نام مسابقه مشاعره سلامت
دوره جامع کشوری آموزشی آزمایشگاه تحقیقاتی
۱۳۹۶ شنبه ۳۰ دي
دوره جامع کشوری آموزشی آزمایشگاه تحقیقاتی
دوره جامع کشوری آموزشی آزمایشگاه تحقیقاتی
ثبت نام دوره آموزشی قران کریم ویژه کارکنان
۱۳۹۶ سه شنبه ۵ دي
ثبت نام دوره آموزشی روخوانی و روانخوانی قران کریم و تجوید نماز ویژه کارکنان دانشگاه
ثبت نام دوره آموزشی قران کریم ویژه کارکنان