۱۳۹۶ يکشنبه ۲۷ اسفند
دوره جامع کشوری آموزشی آزمایشگاه تحقیقاتی
۱۳۹۶ شنبه ۳۰ دي
دوره جامع کشوری آموزشی آزمایشگاه تحقیقاتی
دوره جامع کشوری آموزشی آزمایشگاه تحقیقاتی
پایگاه اطلاع رسانی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۵ يکشنبه ۹ آبان
پایگاه اطلاع رسانی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
پایگاه اطلاع رسانی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کانال تلگرامی معاونت دانشجویی و فرهنگی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ شهريور
کانال تلگرامی معاونت دانشجویی و فرهنگی
کانال تلگرامی معاونت دانشجویی و فرهنگی
فرم نظر سنجی کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۴ بهمن
فرم نظر سنجی اولین نشست آموزشی نشریات منطقه ای کشور (قطب جنوب شرق)
فرم نظر سنجی کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی
ثبت نام مسابقه مشاعره سلامت
۱۳۹۶ شنبه ۷ بهمن
ثبت نام مسابقه مشاعره سلامت
ثبت نام مسابقه مشاعره سلامت
ثبت نام دوره آموزشی قران کریم ویژه کارکنان
۱۳۹۶ سه شنبه ۵ دي
ثبت نام دوره آموزشی روخوانی و روانخوانی قران کریم و تجوید نماز ویژه کارکنان دانشگاه
ثبت نام دوره آموزشی قران کریم ویژه کارکنان
سامانه جامع پایش سلامت روان
۱۳۹۶ سه شنبه ۷ آذر
سامانه جامع پایش سلامت روان
سامانه جامع پایش سلامت روان
ثبت نام اردوهای ارگ قدیم و ارگ جدید بم
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۳ آبان
ثبت نام اردوهای ارگ قدیم و ارگ جدید بم
ثبت نام اردوهای ارگ قدیم و ارگ جدید بم
کارگاه داستان نویسی اندکی سایه
۱۳۹۶ دوشنبه ۸ آبان
کارگاه داستان نویسی اندکی سایه
کارگاه داستان نویسی اندکی سایه
جشنواره دانشجوی نمونه
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۹ شهريور
جشنواره دانشجوی نمونه
جشنواره دانشجوی نمونه