۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر

بنام خدا

برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشگاهی

مدیریت فرهنگی دانشگاه در نظر دارد گارگاه نشریات را با موضوعات زیر برگزار نماید:

آشنایی با ساختار نشریات، آشنایی با ارزش های خبری ، عناصر خبرومصاحبه

 

زمان :پنجشنبه 1396/03/04

مکان:پردیزه دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی رازی سالن دکتر خانم مداح

یاد آوری مهم:

1-بدلیل محدودیت ظرفیت اولویت ثبت نام با فعالان نشریات شامل:صاحب امتیاز، مدیر مسئول ، سردبیر و نویسندگان نشریات و کسانی که زود تر ثبت نام نمایند.

2-برای انتشار نخستین نشریه دانشگاهی پس از دریافت مجوز انتشار ارائه مدرک گذراندن دوره آموزشی لازم می باشد.

3-برای حضور در این کارگاه ثبت نام در سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی الزامی است.

 

 

مهلت ثبت نام به اتمام رسده است

 

برنامه کارگاه:

ردیف

ساعت

نام کارگاه

1

8:30تا10:15

خبرنویسی

2

10:30تا12:30

تهیه گزارش

3

12:30تا14:30

نهارو نماز

4

14:30تا17

مصاحبه