۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد

سفیران سیمرغ
 
 
 
 
مقدمه
برگزاری جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت گامی مؤثر در راه شناسایی استعدادهای ارزشمند فرهنگی جامعه دانشگاهی و
جامعه پزشکی کشور و ایجاد آگاهی بخشی، آموزش مستقیم و غیرمستقیم و فرهنگ سازی سلامت در میان آحاد جامعه
بوده است. همچنین استفاده از ظرفیت های دانشجویی در برنامه های مختلف یکی از اصلی ترین برنامه های معاونت
فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت می باشد. از این رو با هدف مشارکت بیشتر دانشجویان و استفاده از پتانسیلها،
ظرفیتها و استعداهای آنان در جهت شناساندن جشنواره فرهنگی و انجام امور اجرائی جشنواره در دانشگاهها، کمیتهای
از فعالین دانشجویی با عنوان " سفیران سیمرغ " در دبیرخانههای دانشگاهی جشنواره تشکیل شده و زیر نظر مسئولین
این دبیرخانهها فعالیت خواهند کرد.
 
ویژگی سفیران
سفیران سیمرغ، باید حداقل یکی از ویژگی های زیر را دارا باشند:
- سابقه شرکت در جشنواره سیمرغ فرهنگی را داشته باشند.
- از فعالین کانون های فرهنگی، نشریات و دیگر نهادهای دانشجویی باشند.
- توانایی کار اجرائی، روابط عمومی بالا و قدرت تعامل و کار گروهی را داشته باشند.
 
وظایف
- همکاری و هماهنگی کامل با مسئول دبیرخانه دانشگاهی جشنواره فرهنگی
- تسلط کافی بر آئین نامه جشنواره و فرآیندهای ثبت آثار
- انجام امور تبلیغی از قبیل نصب بنر، پوستر، پخش تراکت و ...
- معرفی جشنواره در سطح دانشگاههای شهر از قبیل وزارت علوم، دانشگاه آزاد و ....
- معرفی جشنواره در سطح جامعه پزشکی شهر از قبیل مطب ها، انجمن ها، داروخانه ها و ....
- معرفی جشنواره در سطح بیمارستان ها و مراکز بهداشت شهر
- معرفی جشنواره به دانشجویان، اساتید و کارکنان در سطح دانشگاه، دانشکده، خوابگاه ها
- همکاری و استفاده از ظرفیت روابط عمومی دانشگاه و معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه جهت انتشارفراخوان و اخبار
- همکاری و استفاده از ظرفیت مجازی از قبیل سایت، تلگرام، اینستاگرام و ... جهت انتشار فراخوان و اخبارجشنواره
-همکاری و استفاده از ظرفیت حوزه رسانه در شهر جهت انتشار فراخوان جشنواره  شبکه استانی، رادیو،  روزنامه محلی و .... 
- ارائه ایده و تولید محتوی با هماهنگی مسئول دبیرخانه دانشگاهی جهت تبلیغ و جلب مشارکت شرکت کنندگان
- پاسخگویی به سوالات و مشکلات شرکت کنندگان در فضای مجازی و ...
- ارائه راهکار و ایده پردازی جهت مشارکت بیشتر شرکت کنندگان
- هماهنگی با مسئول دبیرخانه دانشگاهی جهت ثبت آثار دانشجویان در سامانه جشنواره
- هماهنگی با مسئول دبیرخانه دانشگاهی جهت جمع آوری و دسته بندی آثار جشنواره
- هماهنگی با مسئول دبیرخانه دانشگاهی جهت ورود اطلاعات داوران، امتیاز شرکت کنندگان و ... در سامانه
- هماهنگی با مسئول دبیرخانه دانشگاهی جهت کمک به گروه های تولید اثر در بخش های گروهی
- هماهنگی با مسئول دبیرخانه دانشگاهی جهت آموزش کار با سامانه جشنواره به شرکت کنندگان
 
بخش های سفیران
سفیران منتخب می توانند در بخش های زیر تقسیم وظایف کرده و با همکاری یکدیگر و همچنین مسئول دبیرخانه
دانشگاه و نیز استفاده از تجارب سفیران سال های گذشته امور محوله را انجام دهند :
 
 بخش روابط عمومی تولید (محتوا، فضای مجازی، گرافیک)
 بخش خوابگاه های دانشجویی
 بخش بیمارستان ها، مرکز بهداشت، داروخانه ها، قطب ها و ...
 بخش دانشگاه های تابعه وزارت علوم (علمی کاربردی، پیام نور، فرهنگیان، دانشگاه آزاد اسلامی و ...)
 بخش های موسیقی، ادبی، فیلم، تئاتر و هنرهای تجسمی
 بخش کارکنان، اعضای هیئت علمی و جامعه پزشکی شهر یا استان
 
دبیر کمیته سفیران
همچنین مسئول دبیرخانه دانشگاه با مشورت مدیران فرهنگی دانشگاه فردی که توانایی در هماهنگی میان سفیران و
دارای روابط عمومی بالا است را به عنوان دبیر کمیته سفیران انتخاب نماید. دبیر کمیته سفیران به انتخاب مسئول
دبیرخانه دانشگاه وظیفه هماهنگی میان سفیران جشنواره را بر عهده دارد.
 
سفیر پویش ( کمپین سالم زیستن، هنر است )
همچنین به منظور راه اندازی پویش (کمپین) جشنواره و انجام امور این بخش، فردی خلاق و دارای ایده، روابط عمومی
مناسب و دارای تجارب امور اجرایی، به عنوان سفیر پویش سلامت انتخاب گردد.
 
ارزیابی فعالیت سفیران
باتوجه به تعدد سفیران دانشگاه ها و همچنین پایش عملکرد آن ها توسط دبیرخانه دانشگاهی و همچنین دبیرخانه دائم
جشنواره، تمامی سفیران باید عملکرد دوهفته یکبار خود را با توجه به وظایف مشخص شده به صورت مکتوب در سامانه
جشنواره بارگذاری نمایند؛ در صورتی که سفیری بیش از یک بار در مهلت مقرر، گزارش خود را اعلام نکند، سفیر بودن
ایشان اعتباری ندارد. همچنین باتوجه به اهمیت استفاده از ظرفیت دانشجویی در روزهای برگزاری اختتامیه، انتخاب
کادر اجرایی و سفیران منتخب جهت حضور در اختتامیه با توجه به گزارش عملکرد آنان و سهمیه هر دانشگاه صورت می
گیرد. شایان ذکر است، سهمیه حضور سفیران هر دانشگاه در اختتامیه با توجه به فعالیت آنها حداکثر 5 نفر می باشد.
در ضمن به تمام افرادی که به عنوان سفیر تا پایان جشنواره فعالیت کنند از طرف دبیرخانه دائم جشنواره لوح تقدیر ارائه
خواهد شد.
 
سهمیه سفیران
سهمیه سفیران معرفی شده به دبیرخانه دائم جشنواره بر اساس جمعیت دانشگاه به شرح ذیل خواهد بود، همچنین
دانشگاه می تواند برای استفاده بیشتر از ظرفیت های دانشجویی، دانشجویان فعال را به عنوان سفیران داخلی دانشگاه و
خارج از سهمیه انتخاب نماید ولی الزامی به معرفی این افراد به دبیرخانه دائم جشنواره نیست. همچنین در خصوص
دانشگاههایی که دانشکدههای اقماری دارند با هماهنگی دبیرخانه جشنواره سهمیه قابل تغییر خواهد بود.
 دانشگاه های با جمعیت بیش از 10000 نفر ← 20 سفیر
 دانشگاه های با جمعیت بین 7 تا 10 هزار نفر ← 16 سفیر
 دانشگاه های با جمعیت بین 4 تا 7 هزار نفر ← 12 سفیر
 دانشگاه های با جمعیت 1 تا 4 هزار نفر ← 10 سفیر
 دانشگاه های با جمعیت زیر 1000 نفر ← 7 نفر
 
اولویت با دانشجویان فعال در زمینه های نشریاتی،کانون های فرهنگی،انجمن های علمی و تشکل های اسلامی می باشد .
 
حداکثر زمان ثبت نام تا پایان وقت اداری چهارشنبه 5 دیماه می باشد .
 
 
 
 
 
مهلت ثبت نام به پایان رسیده است .