۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
ارتباط با معاونت

 

آدرس: 

کرمان - ابتدای محور هفت باغ  - پردیس دانشگاه علوم پزشکی  - ساختمان شماره 1 -معاونت توسعه مدیریت و منابع

تلفن:

31325820  (034)

    فکس:    

31327083 (034)

ایمیل:

    vcf@kmu.ac.ir