۱۳۹۷ سه شنبه ۲۶ تير
برگزاری کارگاه
۱۳۹۶ شنبه ۱۲ اسفند
برگزاری کارگاه
برگزاری کارگاه
زمان حذف و اضافه واحد های درسی
۱۳۹۶ شنبه ۱۲ اسفند
زمان حذف و اضافه واحد های درسی
زمان حذف و اضافه واحد های درسی
ژورنال کلاب
۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۵ بهمن
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
۱۳۹۶ يکشنبه ۱ بهمن
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
ژورنال کلاب
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۴ دي
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
۱۳۹۶ شنبه ۱۶ دي
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکتری
۱۳۹۶ شنبه ۹ دي
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکتری
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکتری
ژورنال کلاب
۱۳۹۶ شنبه ۹ دي
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
فراخوان پایان نامه های دانشجویان PhD توسط صندوق حمایت از پژوهشگران
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ دي
فراخوان پایان نامه های دانشجویان PhD توسط صندوق حمایت از پژوهشگران
فراخوان پایان نامه های دانشجویان PhD توسط صندوق حمایت از پژوهشگران