۱۳۹۶ چهارشنبه ۵ مهر
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکتری
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۷ شهريور
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکتری
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکتری
ژورنال کلاب
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ شهريور
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
ثبت پایان نامه در سامانه اتوماسیون پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ مرداد
ثبت پایان نامه در سامانه اتوماسیون پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
ثبت پایان نامه در سامانه اتوماسیون پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
اطلاعیه ورود به سایت سما
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۵ شهريور
اطلاعیه
اطلاعیه ورود به سایت سما
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکتری
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۴ شهريور
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکتری
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکتری
تقویم آموزشی نیمسال اول 96-97
۱۳۹۶ شنبه ۱۱ شهريور
تقویم آموزشی نیمسال اول 96-97
تقویم آموزشی نیمسال اول 96-97
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
۱۳۹۶ دوشنبه ۶ شهريور
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
۱۳۹۶ يکشنبه ۵ شهريور
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
۱۳۹۶ يکشنبه ۵ شهريور
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد