۱۳۹۶ جمعه ۴ اسفند
ژورنال کلاب
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۵ بهمن
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
۱۳۹۶ يکشنبه ۱ بهمن
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
ژورنال کلاب
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۴ دي
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
۱۳۹۶ شنبه ۱۶ دي
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکتری
۱۳۹۶ شنبه ۹ دي
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکتری
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکتری
ژورنال کلاب
۱۳۹۶ شنبه ۹ دي
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
فراخوان پایان نامه های دانشجویان PhD توسط صندوق حمایت از پژوهشگران
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ دي
فراخوان پایان نامه های دانشجویان PhD توسط صندوق حمایت از پژوهشگران
فراخوان پایان نامه های دانشجویان PhD توسط صندوق حمایت از پژوهشگران
شرایط پرداخت کمک هزینه و ارتقاء دانشجویان دکتری
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۸ آذر
شرایط پرداخت کمک هزینه و ارتقاء دانشجویان دکتری
شرایط پرداخت کمک هزینه و ارتقاء دانشجویان دکتری
در خصوص مقالات شرطی دانشجویان
۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۱ آبان
در خصوص مقالات شرطی دانشجویان
در خصوص مقالات شرطی دانشجویان
صورتجلسه یکصدوسی وهفتمین شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه مورخ 96/7/23
۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۱ آبان
صورتجلسه یکصد و صدوسی وهفتمین شوراي تحصيلات تکميلي 96/7/23
صورتجلسه یکصدوسی وهفتمین شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه مورخ 96/7/23