۱۳۹۷ شنبه ۲۷ مرداد

 

با سلام

جلسه دفاع آقای  مصطفی واحدیان دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، تاریخ 96/6/15 ساعت 10 صبح برگزار میگردد.

عنوان پایان نامه:" بررسی ارتباط آلاینده های هوای شهر اراک با پذیرش بیماریهای تنفسی و قلبی- عروقی و مرگ و میر ناشی از این بیماریها و سالهای از دست رفته در اثر مرگ زودرس