۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
گروه داروسازی بالینی
مدیر گروه

دکتر فاطمه دباغ زاده

دکتر فاطمه دباغ زاده

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

گروه آموزشی : فارماسیوتیکس

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  dabaghzadeh@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325034-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر ناعمه نیک ورز

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

گروه آموزشی : فارماسیوتیکس

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی: nnikvarz@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325017-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر زهره عقابیان

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

گروه آموزشی : فارماسیوتیکس

سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  

شماره  تماس : 31325239-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

 
کارشناسان گروه
 

دانلود سری اول

دانلود سری دوم

دانلود سری سوم 

دانلود سری چهارم

دانلود سری پنجم

دانلود سری ششم

دانلود سری هفتم

دانلود سری هشتم

دانلود سری نهم

دانلود سری دهم