۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

شرایط شرکت در آزمون علوم پایه

برنامه دکترای عمومی داروسازی شامل مراحل زیر می باشد:

مرحله۱: دروس عمومی و علوم پایه

مرحله ۲: دروس اختصاصی داروسازی ، کارآموزی ، کارآموزی در عرصه و پایان نامه

در پایان مرحله اول، امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در این امتحان شرط ورود به دوره بعدی می باشد

شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه ، قبولی در کلیه درس های مرحله اول (درس های علوم پایه و کلیه درس های عمومی) و کسب میانگین کل ۱۲ از این مرحله است.

با این حال در شرایطی که دانشجو تنها یک درس عمومی باقی داشته باشد می تواند در امتحان جامع علوم پایه شرکت کند و در صورت قبولی، درس باقی مانده را در دوره بعدی بگذارند.

شرکت در امتحان جامع علوم پایه تا سه نوبت مجاز است. چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکترای عمومی داروسازی محروم می شود.

شرایط اخذ پایان نامه و مراحل دفاع از پایان نامه

دانشجو باید پس از گذراندن ۱۴۰ واحد درسی دوره دکترای عمومی داروسازی تا یکسال موضوع پایان نامه خود را انتخاب و به ثبت برساند.

مراحل فراغت از تحصیل

دانشجویی که کلیه واحدهای درسی و مراحل آموزشی دوره دکترای عمومی داروسازی و پایان نامه را طبق برنامه مصوب بر اساس مقررات این آئین نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ التحصیل دوره دکترای عمومی داروسازی شناخته می شود و تاریخ گذراندن پایان نامه، تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو تلقی می گردد.

شرایط قائم مقامی مسئولیت فنی داروخانه ها

دانشجو بایستی ۱۴۰ واحد را گذرانده و معدل وی بالای ۱۴ باشد.

اخذ گواهی اشتغال به تحصیل

دانشجو بایستی در روزهای یکشنبه و سه شنبه از طریق آموزش، فرم اشتغال به تحصیل را تکمیل نموده و بعد از تایپ و امضای خانم دکتر شریفی فر ، در روزهای دوشنبه و چهار شنبه شماره نامه را دریافت نماید.