۱۳۹۸ سه شنبه ۲۸ خرداد

EDO

دفتر توسعه آموزشی
(Educational Development Office)
 

مسئول EDO: تانیا دهش

درجه علمی: Ph.D آمارزیستی

رتبه علمی: استادیار

شماره داخلی: 5069

پست الکترونیک: Tania_dahesh@yahoo.com

 

اهداف EDO

دفتر توسعه آموزش به منظور نهادینه کردن موضوع توسعه وآموزش از نظر کیفی  در دانشگاه با استفاده از مشارکت گروهی اعضاء هیئت علمی در ۵ محور توسعه آموزش متشکل از پژوهش در آموزش،برنامه ریزی،ارزشیابی،آموزش مدرسین،و آموزش مداوم که در حوزه های مربوطه فعالیت می نمایند.این دفتر با استفاده از امکانات و ظرفیتهای بالقوه موجود در مراکزآموزشی وتحقیقاتی دانشگاه در سطحی بسیار وسیع و همه جانبه در حوزه های گسترش آموزش با توجه به  شناخت نیازهای حرفه ای جامعه هدف خود در جهت تحقق اهداف توسعه آموزش فعالیت می کند.

 

کمیته برنامه ریزی آموزشی

اهداف و فعالیتهای کمیته

• جلب حمایت و پیگیری ارائه طرح درس (Lesson Plan) توسط اعضاء هیئت علمی

• جلب حمایت گروههای آموزشی در زمینه ی تدوین برنامه های دوره های آموزشی (Course Plan)

• همکاری با گروههای آموزشی در زمینه ی بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزش

• مشارکت در برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرا و تحقق شیوه های نوین آموزشی

• بررسی و پیشنهاد برنامه های جدید و بازنگری برنامه های موجود

• بررسی فرایندهای آموزشی و پیشنهادات جهت رفع نواقص احتمالی

• ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه و شرکت در برنامه های مربوطه

 

کمیته ارزشیابی

اهداف و فعالیتهای کمیته

• ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

• تعیین شاخص های ارزشیابی مناسب تواناییها،عملکرد و مهارتها

• بررسی مشکلات تحصیلی،افت تحصیلی،موفقیت تحصیلی دانشجویان

• ارزشیابی مدرسین

• بانک اطلاعات فعالیتهای آموزشی،اجرایی و پژوهشی

• ارزشیابی سیستم آموزشی

• بانک اطلاعات مربوط به فضا،امکانات،تجهیزات و تسهیلات

• تعیین شاخصهای آموزشی و تخصصی دانشکده،درمانگاه،بیمارستان

 

کمیته آموزش اساتید

اهداف و فعالیتهای کمیته

• نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی

• همکاری در طرح برنامه ریزی کارگاه های آموزشی

• تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه فرایند یاددهی - یادگیری

• طرح و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی جهت توسعه فرایند آموزش

• توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی

• توسعه توانایی های اساتید در گسترش روشهای بهینه و نوین آموزش

 

کمیته پژوهش در آموزش

اهداف و فعالیتهای کمیته

• تعیین اولویتهای پژوهش در حوزه آموزشی مربوطه

• تدارک امکانات کافی جهت Search مقالات

• تهیه آرشیو مقالات و گزارش تحقیقات آموزشی

• تشویق اعضای هیئت علمی به انجام تحقیقات آموزشی

• تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی

• اطلاع رسانی در زمینه سایتهای آموزشی

• ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه و ارائه طرح های آموزشی جهت کارشناسی و کمیته ارزشیابی

 

کمیته آموزش مداوم

اهداف و فعالیتهای کمیته

• آموزش و تدوین برنامه های آموزش مداوم

• شناسایی روزآمد نیازهای آموزشی

• تهیه فهرست موضوعات آموزشی موردنیاز

• تعیین مشکلات مربوط به سلامت در ارتباط با موضوع تخصصی بر اساس شواهد

• تهیه فهرست موضوعات آموزشی با هدف کاهش مشکلات سلامتی و افزایش رضایتمندی جامعه

 

 

اهم عملکرد و فعالیت های EDO دانشکده بهداشت به شرح زیر می باشد :

-   جمع آوری و ارسال طرح درس اعضای محترم هیئت علمی

-   پیگیری جهت اختصاص محل فیزیکی مناسب برای دفتر، تا رسیدن به حصول نتیجه

-   مکاتبه جهت تجهیز محل دفتر EDO

-   جمع آوری و ارسال فرمهای ارزشیابی اساتید داخلی و مدعوین

-   جمع آوری و ارسال فرمهای ارزشیابی جلسات امتحانی

-   تکمیل و ارسال فرم بررسی وضعیت دفاتر توسعه در دانشکده ها

-   اطلاع رسانی به همکاران در زمینه برگزاری همایش ها،سمینارها و کارگاههای آموزشی جهت شرکت افراد

-    معرفی افراد داوطلب جهت شرکت در کارگاههای آموزشی که از طرف EDC برگزار گردیده است

-   ارائه راهکار و مکاتبه با گروههای آموزشی دانشکده در مورد پیشنهادات مفید جهت برگزاری هر چه بهتر واحدهای موردنیاز دانشجویان با توجه به  درخواست مدیران گروهها

-   هماهنگی و تشکیل نسبت مشترک اعضاء EDO دانشکده،ریاست و معاونین با حضور مسئول EDC جهت هماهنگی و اجرای هر چه بهتر برنامه های EDO

-    پاسخ به نامه های ارجاعی از سوی EDC

-    دعوت از اعضای گروه تغذیه برای تعیین تکلیف ۲ واحد بهداشت مواد غذایی دوره کاردانی مبارزه و کارشناسی بهداشت عمومی که سر فصل یکسانی دارند.

-    نظر خواهی از استاد درس اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری که در دوره کاردانی وکارشناسی سر فصل های مشابهی دارند.

-    بررسی برنامه های دوره کاردانی بهداشت خانواده و ضرورت گنجاندن دو واحد بیوشیمی قبل از درس اصول تغذیه 

-    برگزاری گارگاه فایلهای الکترونیکی

-    نیازسنجی کارگاه های موردنیاز اعضاء هیئت علمی و کمک در برگزاری کارگاه ها به کمیته آموزش اساتید

-    پی گیری نظرات اساتید گروه امار زیستی در خصوص فهرست عناوین درس امار دانشجویان رشته کارشناسی بهداشت محیط که به اندازه سه واحد درسی بوده اما سقف ،یک واحد در نظر گرفته شده است .

-    ارزیابی درونی گروه های آموزشی . مذاکره با همکاران دانشکده و استماع نقطه نظرات آنها در رابطه با روند فعلی ارزشیابی اساتید

-    ارائه نقطه نظرات همکاران به مدیریت محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پایه پزشکی و طرح راهکارها برای بهبود و ارتقاء روند ارزشیابی به ترتیبی که علاوه بر نقطه نظرات دانشجویان نظر اساتید و همکاران گروه های آموزشی نیز تاثیرپذیری زیاد داشته و به ترتیبی عمل شود که نظر دانشجو تعیین کننده نبوده ولی لحاظ شود.ضمنا طرح شد که نظر دانشجویان مقاطع بالاتر همواره تاثیر بیشتری از نظر دانشجویان مقاطع پائین تر داشته باشد.

 

اهم فعالیت های انجام شده در کمیته پژوهش در آموزش:

• بررسی دیدگاههای اساتید و دانشجویان علوم پزشکی در مورد روش های ارزشیابی اساتید

• بررسی نکات مثبت و منفی دوره آموزش MPH در دانشگاه علوم پزشکی کرمان از دیدگاه دانشجویان و اساتیدMPH

• بررسی نکات ضعف و قوت پرسشنامه ی ارزشیابی اساتید الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی کرمان از دیدگاه اساتید

• بررسی خصوصیات استاد خوب از دیدگاه دانشجویان (مشترک با دانشکده مدیریت)

 

اهم فعالیت های انجام شده در کمیته آموزش اساتید:

۱-کارگاه MCQ

۲-بکارگیری روشهای آماری با استفاده از نرم افزار Minitab

 ۳-نیاز سنجی گروههای اموزشی برای برگزاری کارگاههای مورد نیاز

 

اهم فعالیت های انجام شده در کمیته آموزش مداوم:

تشکیل جلسات سخنرانی مرتبط با سلامت ویژه اعضاء هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان از جمله:

- تشکیل جلسه سخنرانی در رابطه با آنفوآلانزای نوع A

- تشکیل جلسه سخنرانی در رابطه با ارگونومی اساتید

- تشکیل جلسه سخنرانی در رابطه با تغذیه در میانسالی

- تشکیل جلسه سخنرانی در رابطه با نقش ورزش در تندرستی اساتید

 

اهم فعالیت های انجام شده در کمیته ارزشیابی:

- بررسی فرایندهای ارزشیابی و پیشنهادات جهت رفع نواقص احتمالی

- ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پایه پزشکی

- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

- ارزشیابی سیستم های آموزشی کنونی

- انجام ژورنال کلاب با همکاری کمیته تحقیقات بهداشت محیط

 همچنین برنامه سخنرانی در روزهای خاص سال با هماهنگی واعلام عمومی در دانشکده برگزار میگردد.

فروردین

اردیبهشت

خرداد

۲ فروردین: روز زمین پاک

۱۸ فروردین: روز سلامتی و

روز جهانی بهداشت WHO

۲ اردیبهشت: روز زمین پاک

۹ اردیبهشت: روز شوراها

۱۲ اردیبهشت: روز معلم

۱۵ اردیبهشت: روز جهانی ماما

۱۸ اردیبهشت: روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

۱۰ خرداد: روز جهانی بدون دخانیات

۱۵ خرداد: روز جهانی محیط زیست

۲۲ خرداد: روز پرستار و بهورز

۲۵ خرداد: روز گل و گیاه

۲۷ خرداد: روز جهاد کشاورزی

تیر

مرداد

شهریور

۵ تیر: روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

۸ تیر: روز مبارزه با سلاحهای شیمیائی

۲۵ تیر: روز بهزیستی و تامین اجتماعی

 

۹ مرداد: روز اهداء خون

۱۰ مرداد: روز جهانی شیر مادر

۱ شهریور: روز پزشک

۴ شهریور: روز کارمند

۵ شهریور: روز داروسازی

۱۲ شهریور: روز بهورز

۲۵ شهریور: روز جوان

مهر

آبان

آذر

۷ مهر: روز جهانی ناشنوایان

۹ مهر: روز جهانی سالمندان

۱۴ مهر: روز دامپزشکی

۱۶ مهر: روز جهانی کودک

۲۰ مهر: روز اسکان معلولان وسالمندان

روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی

۲۳ مهر: روز جهانی نابینایان

۲۴ مهر: روز جهانی غذا

۲۶ مهر: روز تربیت بدنی و ورزش

۱ آبان: روز آمار و برنامه ریزی

۲۴ آبان: روز کتاب و کتابخوانی

۱۰آذر: روز جهانی مبارزه با ایدز

۱۲ آذر: روز جهانی معلولان

۱۶ آذر: روز دانشجو

۲۵ آذر: روز پژوهش

دی

بهمن

اسفند

۵ دی: روز ایمنی در برابر زلزله

۱۵ بهمن: روز جهانی سرطان

۱۱اسفند: روز ملی بهداشت محیط و جشنواره بهداشت محیط

۱۲ اسفند: روز بهداشت محیط

۱۵ اسفند: روز درختکاری