۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور

 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

نام ونام خانوادگی

رشته

پست الکترونیک

ملیحه آرين فر

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

ariannicu@gmail.com     

مريم خواجوئي 

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

khajouei.maryam@yahoo.com

هنگامه رضازاده

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

rezazadeh.hengameh@yahoo.com

عاطفه روشن راي

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

 

مريم خباز

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

mkhabbaz_65@yahoo.com

حكيمه فردوسي

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

ferdosi260@yahoo.com

محمدرضا الماسيان

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

 

مهديه عرب زاده ده زياري

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

 

فرشته قرباني

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

 

محدثه محبي پور

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

 

علي محسن زاده

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

 

نعيمه آراسته

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

mooud.najm92@gmail.com

احسان رضايي زاده

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

javad.mjk69@gmail.com

مژگان سعيدي نژادگراغاني

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

 

راضيه نامجوباغيني

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

 

مینا بازيار

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان - پرديس خودگردان

b.enamel@ymail.com

سمیرا ستون

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان - پرديس خودگردان

 

آزاده مقدم

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان - پرديس خودگردان

AZADEH.MOGHADAM1@GMAIL.COM