۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد


اعضا هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

 
  نام و نام خانوادگی  مرتبه علمی رشته تحصیلی

     شماره تماس             

 پست الکترونیکی

وب سایت CV
منیژه آریایی استادیار آمار و مدارک پزشکی 034-31325158

 

M _ ariaei @ Kmu . ac . ir

 

رقیه ارشادسرابی 

 

استادیار مدیریت اطلاعات سلامت 034-31325396 a.ershadsarabi@gmail.com
لیلا احمدیان  دانشیار انفورماتیک پزشکی

034-31325395

  L.ahmadian@kmu.ac.ir
مریم اخوتی دانشیار  کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

034-31325148

 mokhovati@kmu.ac.ir  
محمد اعظمی ساردویی استادیار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

034-31325394

 m_azami@kmu.ac.ir

 

محمد رضا امیر اسماعیلی  استادیار مدیریت بهداشت و درمان

034-31325147

 

Mohammadreza.
amiresmaili@gmail.com 

 

 

محسن بارونی دانشیار اقتصاد سلامت

034-31325153

 mohsenbarooni@gmail.com

mbarouni@kmu.ac.ir

 

فرانک بهزادی استادیار سیاستگذاری سلامت 034-31325153 faranakbehzadi@gmail.com
کامبیز بهاءالدینی دانشیار  انفورماتیک پزشکی

034-31325155

 k_bahaadini@kmu.ac.ir

 
رضا خواجویی دانشیار انفورماتیک پزشکی

 034-31325165

 r.khajouei@kmu.ac.ir

 

اکرم خیاط زاده استادیار سیاستگذاری و مدیریت سلامت

 --

  khayatzadeh.
mahani@hotmail.com
 
حمید رضا سام زاده کرمانی استادیار مدیریت اطلاعات سلامت  034-31325147  h_samzadeh@kmu.ac.ir

 

مهدیه شجاعی

 

استادیار مدیریت اطلاعات سلامت 034-31325145 mahdiehsh@gmail.com
اسماء صابر ماهانی استادیار  اقتصاد سلامت   034-31325123

 sabermahany@gmail.com

 
افشین صرافی نژاد استادیار انفورماتیک پزشکی   asarafinejad@kmu.ac.ir
رضا دهنویه دانشیار  مدیریت خدمات بهداشتی  034-31325160

dehnavy@yahoo.com 

 

علی طالبیان استادیار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 034-31325156

 atalebian@kmu.ac.ir

  

 

 

 

محمدمهدی قائمی

استادیار اانفورماتیک پزشکی   dr.mghaemi@gmail.com
وحید یزدی فیض ابادی استادیار سیاستگذاری سلامت   va.yazdi@gmail.com
v_yazdi@kmu.ac.ir
رضا گودرزی استادیار  اقتصاد سلامت

034-31325160

rgoudarzi@yahoo.com

rgoudarzi@kmu.ac.ir
 

 
  فاطمه معتمدی استادیار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
034-31325158

 

محمد حسین مهر الحسنی دانشیار  مدیریت خدمات بهداشتی 034-31325152    

علی سادات موسوی

استادیار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 034-31325396 moosavi56@gmail.com
محمود نکویی مقدم دانشیار  مدیریت خدمات بهداشتی  034-31325161

m_nekooei@kmu.ac.ir

 

سمیه نوری حکمت استادیار

مدیریت خدمات بهداشتی

  

 034-31325160

 

 

لیلا والی استادیار مدیریت خدمات بهداشتی 034-31325145

 l_vali@kmu.ac.ir