۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

 

خانم ژیلا علی حسینی :  سرپرست اداره امور بیمارستان های دانشکده پزشکی

                             مسئول بسته اعتباربخشی آموزشی کلان منطقه 8 کشوری

 

خانم زهرا عسکری نژاد : کارشناس اعتباربخشی آموزشی

 

آدرس : دانشکده پزشکی - بلوک رازی - طبقه دوم 

 

تلفن تماس : 33257672

 


شرح وظایف اداره امور بیمارستانها


شرح وظایف                   
   
 

آیین نامه ها، شرح وظایف و دستورالعمل ها
 
راهنمای ارزشیابی و اعتباربخشی اختصاصی آموزشی بیمارستان های آموزشی

استانداردهای اعتباربخشی مؤسسه ای مصوب کمیسیون ملی

استانداردهای کالبدی

تعریف واژگان اعتباربخشی

دستورالعمل تغذیه

شرح وظایف رئیس بخش

شرح وظایف معاون آموزشی

شرح وظایف کارشناس آموزشی

شرح وظایف منشی گروه

 
تفاهم‌نامه همكاري مراکز آموزشي درمانی پژوهشی با دانشکده ها
 
 
 

واحدهای مرتبط


- معاونت آموزشی دانشگاه


- اداره امور بیمارستانهای معاونت درمان


- گروههای آموزش بالینی


- دبیرخانه کلان منطقه 8

 

 

آمایش سرزمین

 

جهت مشاهده سند سیاست و راهنمای عملیاتی راهبرد گسترش جغرافیایی آموزش عالی کلیک کنید.