۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
عکس نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت تلفن تماس آدرس ایمیل
دکتر زهرا سلطانی دکترای فیزیولوژی معاون آموزشی

33257672

33257319

 z.soltani@kmu.ac.ir