۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

 علوم پایه

بطور معمول ۱۶۰ تا ۱۴۰ دانشجو در هر ترم

 

 کارآموزان

 

ماهیانه ۲۰ نفر

 کارورزان

 

ماهیانه ۱۵ نفر

 دستیاران پزشکی خانواده            

 

در حال حاضر ۹ نفر

خانم دکتر رضوان ابوسعیدی . خانم دکتر انسیه سالارکیا

خانم دکتر لیلا بن رضوی . خانم دکتر نگار صادقی

خانم دکتر مریم میر مطلبی . خانم دکتر منیره باقری

خانم دکتر زهرا السادات حسینی . خانم دکتر مریم دهیادگاری

خانم دکتر هورآسا رضوی طباطبایی