۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

ردیف

اعضاء شورا

گروه

آدرس ایمیل

تلفن تماس

1

غلامرضا سپهری

معاون پژوهشی دانشکده 

gsepehri@yahoo.com

33257672

2

دکتر مهدیه نظری رباطی

بیوشیمی

mnazari@kmu.ac.ir

33257660-4

3

دکتر خدیجه اسماعیل پور

علوم اعصاب

khadijeh.esmaeilpour@yahoo.com

32264190

4

دکتر سیاوش جوکار

فیزیولوژی

sjokar@gmail.com

33257660-4

5

دکتر مریم دلیلی

زنان و زایمان

mar_dalili@yahoo.com

33257650-5

6

دکتر محمدرضا درودیان

بیهوشی

anespain@yahoo.com

32235011-3

7

دکترحمید پاک منش

اورولوژی

h_pakmanesh@yahoo.com

32235011-3

8

دکتر مینا دانایی

پزشکی اجتماعی

m.danaei@kmu.ac.ir

33257660-4

9

دکتر امیررضا صادقی فر

ارتوپدی

amirsf2000@yahoo.com

32235011-3 

10

دکتر زهرا بابایی

انگل شناسی

babaei100@yahoo.com

33257660-4

11

دکتر مسعود عزت آبادی پور

آناتومی

ezzatabadipm@yahoo.com

33257660-4

12

دکتر محمدحسن لاری زاده

پرتودرمانی

larizad_mh@yahoo.com

32115810

13

دکتر فرشته صفاری

میکروب شناسی

fsafari@kmu.ac.ir

33257660-4

14

دکتر مسعود مایل

طب اورژانس

masoud.mayel@gmail.com

32235011-3

15

دکتر فاطمه موسوی 

داخلی

f_musavi_59@yahoo.com

33257650-5

16

دکتر محمد پور رنجبر

تربیت بدنی

mpranjbar@kmu.ac.ir

 

17

دکتر عبدالله جعفرزاده

ایمنی شناسی

jafarzadeh@kmu.ac.ir

33257660-4

18

دکتر مریم کوهستانی

جراحی عمومی

Med77 _kuhestani@yahoo.com

33257650-5

19

دکتر محسن شهبا

جراحی مغز و اعصاب

msneurosurgeon@gmail.com

32235011-3

20

دکتر مریم ایرانپور

پاتولوژی

dr.iranpour.86@gmail.com

33257660-4

21

دکتر شهرزاد مظهری

روانپزشکی

 smazhari@kmu.ac.ir

32110408-9

22

دکتر علی اصغر عربی میانرودی

ENT

 mrarabi@yahoo.com

32115810

23

تانیا دهش

آمار زیستی

tania_dehesh@yahoo.com

 

24

دکتر فاطمه سبزواری

اطفال

f_sabzevari@kmu.ac.ir

33257650-5

25

دکتر کلثوم سعیدی گراغانی

ژنتیک

kolsoum.saeidi@gmail.com

33257660-4