۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

 

عکس نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی تلفن تماس آدرس ایمیل
دکتر علی حسینی نسب

سرپرست معاونت آموزشی تخصصی

و فوق تخصصی

فوق تخصص عفونی 33257660-4 ali4221@gmail.com