۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

قابل توجه دانشجویان و پژوهشگران گرامی:


دفتر مشاوره پژوهشی: دانشکده پزشکی –ساختمان رازی – طبقه دوم (واحد اداری)–اتاق EDO

زمان مشاوره:  روزهای یکشنبه ساعت ۱۲-۱۰ و ساعت ۱۵:۳۰- ۱۳:۳۰ و   روزهای دوشنبه ساعت ۱۲-۱۰

تلفن تماس: داخلی ۲۴۶ - ۳۳۲۵۷۶۶۰