۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
شیوه نامه صندوق حمایت پژوهشگران و فناوران
۱۳۹۶ شنبه ۲۷ آبان
شیوه نامه صندوق حمایت پژوهشگران و فناوران
شیوه نامه صندوق حمایت پژوهشگران و فناوران
طرح های پژوهشی و پایان نامه ها فاقد مصوبه و کداخلاق
۱۳۹۶ شنبه ۷ مرداد
ادامه ...
طرح های پژوهشی و پایان نامه ها فاقد مصوبه و کداخلاق
مشاوره پژوهشی
۱۳۹۶ شنبه ۷ مرداد
زمان مشاوره: روزهای یکشنبه ساعت...
مشاوره پژوهشی
بررسی و کددهی به کلیه طرح های تحقیقاتی در کمیته اخلاق و پژوهش
۱۳۹۶ شنبه ۷ مرداد
ادامه...
بررسی و کددهی به کلیه طرح های تحقیقاتی در کمیته اخلاق و پژوهش
مجله مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلی پور
۱۳۹۶ شنبه ۷ مرداد
آمادگی مجله مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلی پور برای دریافت مقالات
مجله مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلی پور
پنجمین کنگره اخلاق پزشکی
۱۳۹۶ شنبه ۷ مرداد
دعوتنامه پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی و اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی کشور
پنجمین کنگره اخلاق پزشکی