۱۳۹۶ پنج شنبه ۲ آذر
Skip Navigation Links.
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
Collapse معرفیمعرفی
رئیس و معاونین
مشاورین
Collapse نهاد هانهاد ها
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
حوزه بانوان و خانواده دانشگاه
دبیرخانه هیات امناء
روابط بین الملل
بازرسی و پاسخگویی به شکایات
کانون تفکر سلامت
امور ایثارگران
ستاد شاهد
روابط عمومی
کانون بسیج جامعه پزشکی
حوزه بسیج دانشجویی
Collapse معاونت هامعاونت ها
معاونت امور اجتماعی
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
Collapse آموزش و تحقیقاتآموزش و تحقیقات
Collapse دانشکده هادانشکده ها
دانشکده پزشکی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده داروسازی
دانشکده بهداشت
دانشکده پرستاری و مامایی رازی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده طب ایرانی
واحد بین الملل
دانشکده علوم پزشکی زرند
Collapse مطالب آموزشیمطالب آموزشی
گروه نوزادان
Collapse مراکز تحقیقاتیمراکز تحقیقاتی
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
مرکز تحقیقات فیزیولوژی
مرکز تحقیقات بیماری هیداتید
مرکز تحقیقات پرستاری
مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس
مرکز تحقیقات لیشمانیوز
مرکز رشد فناوری های سلامت
مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب
مرکز تحقیقات بیماریهای مغز و اعصاب
مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی
آزمایشگاه جامع تحقیقات
مرکز تحقیقات کبد و گوارش
مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم
پایگاه تحقیقات بالینی افضلی پور
پایگاه تحقیقات بالینی شفا
مرکز تحقیقات پاتولوژی و سلولهای بنیادی
Collapse پژوهشکده آینده پژوهی در سلامتپژوهشکده آینده پژوهی در سلامت
مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی
مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت
مرکز منطقه ای آموزش نظام مراقبت اچ آی وی
Collapse پژوهشکده تحقیقات کاربردی در علوم دندانپزشکیپژوهشکده تحقیقات کاربردی در علوم دندانپزشکی
مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان
مرکز تحقیقات اندودنتولوژی
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان
Collapse درمان و بهداشتدرمان و بهداشت
Collapse مراکز آموزشی درمانیمراکز آموزشی درمانی
مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
مرکز آموزشی درمانی شفا
مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر
مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت
مجتمع تخصصی درمانی جواد الائمه
Collapse شبکه ها و مراکز بهداشتشبکه ها و مراکز بهداشت
مرکز بهداشت شهرستان کرمان
شبکه بهداشت و درمان ارزوئیه
شبکه بهداشت و درمان بافت
شبکه بهداشت و درمان بردسیر
شبکه بهداشت و درمان راور
شبکه بهداشت و درمان زرند
شبکه بهداشت و درمان شهربابک
شبکه بهداشت و درمان کوهبنان
Collapse حوزه های مرتبطحوزه های مرتبط
Collapse معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
دبیرخانه کلان منطقه آمایش هشت کشور
آموزش کل
تحصیلات تکمیلی
بورس تحصیلی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
مرکز آموزش مجازی
سامانه نماد مجازی
استعدادهای درخشان
آموزش اساتید
گروه آموزش پزشکی
مرکز EDO دانشکده داروسازی
جشنواره شهید مطهری
مرکز مهارتهای بالینی
مرکز آزمون دانشگاه
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
Collapse معاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت توسعه مدیریت و منابع
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
مدیریت برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد
Collapse معاونت تحقیقات و فناوریمعاونت تحقیقات و فناوری
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
روابط بین الملل
کمیته اخلاق در پژوهش
کمیته تحقیقات دانشجویی
Collapse معاونت درمانمعاونت درمان
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
کمیته حاکمیت بالینی
Collapse معاونت بهداشتیمعاونت بهداشتی
کمیته ثبت سرطان جمعیتی
واحد تغذیه با شیر مادر
واحد بهداشت حرفه ای
Collapse دانشکده پزشکیدانشکده پزشکی
معاونت آموزش بالینی
گروه داخلی
Collapse دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی ، اپیدمیولوژی و MPH
تماس با ما