۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ خرداد

                                        

 

 

                نام و نام خانوادگي : خانم معصومه كربلايي زاده                           تحصيلات : ليسانس پرستاري

 

 

                 سمت : مدير پرستاري (مترون)