۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ خرداد

                                                     

 

 

                   نام و نام خانوادگي : دكتر ناصر مرتضي زاده                                تحصيلات : متخصص قلب و عروق

 

 

                   سمت: سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان