۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر

 

       

           قوانين بيمارستان وليعصر  شهربابك :

 

 •     از ازدحام جلوي درب هاي ورودي و خروجی خودداري کنید.

 

 •     ساعت ملاقات 14 الی 16 هر روز می باشد در زمان اتمام ملاقات بیمارستان را ترك نمائید.  

 

 •      از آنجائیکه حضور همراه و شلوغ بودن اتاق بیمار در روند درمان خلل ایجـاد مـی کند . هر بیمار تنها می تواند یک همراه داشته باشد. با رعایت این نکته موجبـات رضایت سایر بیماران را هم فراهم نمائید.

 

 •     استفاده از تلفن همراه در اتاق بیمار و در کنار تجهیزات پزشکی موجبات اخـتلال در کار دستگاهها می شود. لطفاً در محیط بیمارستان اسـتفاده از تلفـن همـراه را محدود نمائید.

 

 •     کودکان در معرض خطر ابتلاء به بیماریهاي واگیردار هستند . از آوردن اطفال کمتر از 12 سال به داخل بیمارستان خودداري نمائید.

 

 •     از نگهداري اشیا گران بها ،وجه نقد وتلفن همراه دربخش ها خودداري فرمایید.

 

         لطفاً نکات زیر را جهت نگهداري از این فضا رعایت نمائید:

 

 •        از نوشتن هر گونه مطلبی بـر روي دیـوار ، یـا وسـایل و تجهیـزات بیمارسـتان خودداري نمائید.

 

 •        در استفاده از سرویس هاي بهداشتی دقت نمائیـد تـا شـیرهاي آب بـاز نمانـد و شلنگها در جاي خود قرار گیرد.

 

 •        توري پنجره ها براي جلوگیري از ورود حشرات تعبیه شده است لطفاً از پاره کردن آنها خودداري نمائید.

 

 •        منشور حقوق بیمار در تمامی راهروها و در کتابچه راهنما قرار دارد ضمن مطالعـه آن از حقوق خود آگاه شوید.

 

 •       در صورت داشتن انتقاد ، پیشنهاد و شـکایت به كتابچه بيماران كه در سايت موجود است مراجعه فرماييد.

 

 •        در صورت رضایت یا عدم رضایت از پرسنل درمانی مسئول بخش را در جریان قرار دهید تا در صورت نیاز پیگیري لازم صورت گیرد.

 

 •        هنگام ویزیت پزشک ، اتاق بیمار را ترك کرده که در امر درمان خللی ایجاد نشود.