۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن

                                                    

                 مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی جوزم

 

 

 

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی جوزم در سال 1359  تاسیس گردیده این مرکز ر فاصله 40 کیلومتری ستاد مرکزی و جمعیت تحت پوشش 2370 نفر با چهار خانه بهداشت و یک پایگاه سلامت  و 14 نفر پرسنل با مدیریت خانم دکتر زهرا محبی ارائه خدمت مینماید. 

 

 

 

معرفی پرسنل

 

 

       خانم دکتر زهرا محبی پورکانی ریاست مرکز
   
       آقای محمد زکی عسگری کاردان مرکز
       خانم زهرا سحاله ماما
       خانم فاطمه احمدی بهیار
      خانم ناهید السادات باقری نسب کارشناس آزمایشگاه
       خانم ناهید زین الدینی منشی دندانپزشک
       آقای مجتبی جان زمین سرایدار
       آقای ایمان طاهرنزاد راننده
      خانم زهرا جعفری بهورز پایگاه جوزم
      آقای قدمعلی النچری بهورز پایگاه جوزم
      آقای علی النچری بهورز کم سفید
      خانم ربابه بازمانده بهورز چاورچی
      آقای علی منگلی بهورز دهشادوئیه

 

 

 

 

لیست خدمات:

 

درمان سرپایی

تزریقات و پانسمان

واکسیناسیون

بهداشت و تنظیم خانواده(مراقبت از زنان باردار،مراقبت کودکان، تنظیم خانواده، پاپ اسمیر، مراقبت از سالمندان)

مبارزه با بیماریها

بهداشت محیط

داروخانه

 

 

 

 خانه های بهداشت

 

نام خانه بهداشت تلفن
خانه بهداشت کمسفید 034-34157073
خانه بهداشت دهشادوئیه -------------------
خانه بهداشت چاورچی 034-34150435
خانه بهداشت روگوشوئیه -------------------

 

 

 

 

 

آدرس  مرکز:  شهربابک روستای جوزم مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی جوزم
آدرس  پایگاه:  شهربابک روستای جوزم مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی جوزم
تلفن تماس: 034-34150115