۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ مرداد

نام بخش:

 اورژانس قلب و اعصاب ، چشم و  ENT

 

نوع بخش:

بستری و سرپایی

 

نام سرپرستار:

سعید کاظمیان 

 

تعداد پرسنل:

۳۰ پرستار، ۶ بهیار، ۴ کمک بهیار

 

نام رئیس بخش:

 خانم دکتر مرضیه میرتاج الدینی

 

تعداد و نوع تخت ها:

۲۸ تخت فعال، بستری بیماران اورژانسی

 

نوع خدمت ارائه شده:

یکی از بخش های کلیدی در ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و حیاتی به بیماران اورژانسی می باشد. این بخش بطور شبانه روزی در رشته های تخصصی مختلف فعالیت دارد

بخش اورژانس بیمارستان شفا دارای ۷ واحد مجزا به شرح زیر می باشد:

۱.       تریاژ ( بیماران به محض ورود به اورژانس توسط پرستار تریاژ  اولویت بندی شده و براساس اولویت خدمات درمانی به بیماران  ارائه می گردد.)

۲.       اتاق  CPRبا دو تخت و امکانات و تجهیزات جهت احیای بیماران سطح ۱ تریاژ

۳.       اورژانس قلب

۴.       اورژانس اعصاب

۵.       اورژانس ENT

۶.       اورژانس چشم

۷.       اتاق ایزوله تنفسی

در بخش مراجعات اورژانس به صورت شبانه روزی متخصصین مقیم و رزیدنت قلب و عروق، مغز و اعصاب،  ENTو چشم می باشند و در صورت نیاز به سایر تخصص ها جهت بیماران اورژانسی از پزشکان متخصص و فوق تخصص آنکال نیز مشاوره بعمل می آید

در اورژانس کلیه بیماران در کمتر از ۶ ساعت تعیین تکلیف می شوند.

 

واحد سرپایی

این واحد در فضای انتظار اورژانس شامل تزریقات ، سنداژ ، پانسمان و داروخانه خدمت رسانی می کند.  

 

معرفی کامل بخش:

خدمات اورژانس شبانه روزی:

اورژانس بیمارستان شفا در راستای سیاست های کلان مرکز مدیریت حوادث و اورژانس کشور، ارائه خدمات پزشکی و پرستاری در کمترین زمان را در دستور کار خود داده است . حضور پزشکان اورژانس قلب ، مغز و اعصاب، ENT و چشم و همکاری سایر گروه های فوق  تخصصی، اورژانس شفا را به یکی از فعال ترین اورژانس های کرمان با بیشترین رضایتمندی تبدیل کرده است .

تشخیص به موقع بیماری های حاد قلبی:

 حضور ۲۴ ساعته پزشکان مقیم قلب در کنار پزشکان اورژانس و تیم پرستاری دوره دیده قلبی، به همراه انجام اقدامات به جا و شایسته و انتقال سریع بیمار به بخش آنژیوگرافی عروق قلبی و اتاق عمل قلب ، جهت باز کردن سریع لخته های عروقی از اقدامات اورژانس است.

آمبولانس ۲۴ ساعته:

حضور آمبولانس  مجهز به سرویس دهی جهت انتقال بیماران به سایر مراکز درمانی و پاراکلینیک و همچنین انتقال بیماران بیمارستان به بخش اورژانس جهت پیگیری درمان یکی دیگر از رسالت های اورژانس جهت ارائه خدمات اثربخش و سریع می باشد.

 

شاخصهای مهم بخش اورژانس

·         زمان سنجی گردش کار

·         رضایتمندی مراجعین

·         تعداد مراجعین

·         تعداد بیماران تعیین تکلیف شده زیر ۶ ساعت

·         تعداد بیماران تعیین تکلیف شده زیر ۱۲ ساعت

·         تعداد CPR ناموفق

·         تعداد بیماران بستری شده در بخش ویژه

·         تعداد بیماران بستری شده در بخش

·         تعداد بیماران تحت نظر

·         تعداد بیماران سرپائی

·         تعداد بیماران ترک با رضایت شخصی

·         زمان انتظار تخت ویژه

·         تعداد بیماران مراجعه کننده با EMS

·         تعداد اعزام به مراکز دیگر

·         این شاخص ها ماهیانه باید به مدیریت بیمارستان و سه ماهه به معاونت درمان ارسال شوند.

 

 قوانین و مقررات بخش:

·         ساعت کاری بخش درشیفت صبح ۱۳:۴۵ - ۷:۱۵ ، در شیفت عصر ۱۹:۴۵- ۱۳:۱۵ و در شیفت شب ۷:۴۵ - ۱۹:۱۵

·         نیم ساعت بین شیفت، مربوط به تحویل و تحول بخش می باشد که در جهت ایمنی بیمار برای جلوگیری از اشتباه گرفتن بیماران با یکدیگر تدوین گردیده است.

·         کلیه کارکنان موظف هستند در ساعت مقرر در محل کار خود حاضر شوند.

·         کلیه کارکنان موظف به رعایت قانون و مقررات بیمارستان می باشند.

·         در هر شیفت یک پرستار با سابقه کار در اورژانس و با تجربه به عنوان مسئول شیفت تعیین می گردد.

·         پرستار تریاژ با سابقه کار بالای ۵ سال مشغول به خدمت می باشد.

·         بیماران روزانه توسط پزشک متخصص ویزیت می گردند، پرونده الکترونیکی بیماران توسط ارائه دهنده خدمت با مسئولیت قانونی تکمیل می گردد، آمار ماهیانه بخش به صورت صحیح و به موقع ارسال می گردد.

 

 تجهیزات پزشکی بخش:

دستگاه الکتروشوک، دستگاه ECG، ونتیلاتور، مانیتورینگ ثابت و سیار، پالس اکسی متر، نرم افزار HIS

 

 پزشکان بخش مغز و اعصاب:

آقای دکتر حمزه ای مقدم، خانم دکتر صدیقی ، آقای دکتر شفا ، آقای دکتر ابراهیمی ، آقای دکتر سیف الدینی ، آقای دکتر شفیعی

پزشکان بخش جراحی قلب و عروق:

آقای دکتر خدارحمی، آقای دکتر نخعی زاده، آقای دکتر دیلمی

پزشکان بخش قلب و عروق:

آقای دکتر رشیدی نژاد، خانم دکتر فرود، آقای دکتر موذن زاده، خانم دکتر کهنوجی، آقای دکتر نصری، آقای دکتر معصومی

پزشکان مقیم قلب:

آقای دکتر خردمند، خانم دکتر میبدی، خانم دکتر نیک طبع، خانم دکتر علی رمضانی