۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد

نام بخش:

سوانح و سوختگی

 

نوع بخش:

اورژانس- درمانگاه- جراحی- بستری

 

نام سرپرستار:

عزیزه صمدانی- طیبه نظری

 

تعداد پرسنل:

۳۰ نفر

 

نام رئیس بخش:

آقای دکتر حمید  زینلی نژاد

 

تعداد و نوع تخت ها:

۳۴ عدد تخت که ۳ عدد تخت جهت بیماران اورژانس، ۷عدد تخت اطفال و ۲۴ عدد تخت بزرگسال می باشد.

 

نوع خدمت ارائه شده:

بیماران به صورت اورژانس، سرپایی جهت تعویض پانسمان، بستری جهت درمان سوختگی، جراحی دبریدمان و گرافت پوستی و درمان عوارض ناشی از سوختگی به این واحد مراجعه می کنند.

 

معرفی کامل بخش:

 این بخش در ضلع جنوبی نزدیک درب ورودی بیمارستان.سمت راست جنب بخش اعصاب ۲ واقع شده است. 

 

 

امکانات بخش:

·        ۱ عدد دستگاه الکتروشوک               

·        ۴ عدد دستگاه نبولایزر (بخور سرد)                

·        ۱ عدد دستگاه ویبراتور                   

·        ۱ عدد دستگاه بخور گرم                          

·        ۱ عدد دستگاه ECG                            

·        اکسیژن سانترال                                     

·        ۱ عدد دستگاه پالس اکسی متری      

·        ۴ عدد دستگاه فشارسنج بزرگسال                  

·        ۴ عدد دستگاه ساکشن  مرکزی               

·        ۳ عدد مانیتور ثابت                    

·        ۱ عدد ماشین بیهوشی              

·        ۱ عدد مانیتور سیار                    

·        ۲ عدد دستگاه فشارسنج اطفال                     

 

قوانین و مقررات بخش:

بیماران به چند روش در این بخش پذیرش میگردند :

۱-به صورت اورژانسی با اورژانس ۱۱۵

۲-اعزامی از سایر مراکز

۳-با نامه اتند از مطب

۴-به صورت سرپایی جهت تعویض پانسمان در درمانگاه

 

پزشکان بخش:

خانم دکتر فریبا عارف- خانم دکتر فیروزه ابوالحسنی زاده