روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کد : 25282-31363      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۰ مرداد تعداد بازدید : 138

شهرستان کرمان | کارگاه ارتقاء آگاهی های تغذیه ای برگزار شد

کارگاه ارتقاء آگاهی های تغذیه ای برگزار شد
کارگاه ارتقاء آگاهی های تغذیه ای، ویژه پزشکان و کارشناسان تغذیه شهرستان کرمان؛ 17 مرداد در سالن اموزش مرکز 22 بهمن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان کرمان، مسئول واحد تغذیه این مرکز گفت: در این کارگاه در ارتباط با تداخلات غذا و دارو، نحوه ی ارجاع به پزشک و کارشناس تغذیه، آیتم ها و فرم های آماری مربوط به واحد تغذیه آموزش های لازم توسط مسئول واحد تغذیه و کارشناسان تغذیه ارائه  شد.