روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کد : 27744-28944      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ خرداد تعداد بازدید : 119

شهرستان شهربابک | کارگاه آموزشی کنترل خشونت در شهرستان شهربابک برگزار شد

کارگاه آموزشی کنترل خشونت در شهرستان شهربابک برگزار شد
کارگاه آموزشی کنترل خشونت ویژه مراقبان سلامت و بهورزان در مرکز بهداشت شهرستان شهربابک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه و مرکز بهداشت شهربابک، در این کارگاه در زمینه تعریف خشونت، عوامل موثر بر خشونت، شکل های خشونت خانگی، آموزش مداخله مختصر وکاهش آسیب در برنامه پیشگیری ار خشونت توسط خانم کرمی کارشناس روان این مرکز  آموزش داده شد.