۱۳۹۸ شنبه ۲۹ تير
برگزاری دوره آموزشی تریاژ و ارزیابی اولیه بیمار در مرکز اموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۳ تير
دوره آموزشی تریاژ و ارزیابی اولیه بیمار، امروز یک شنبه 23 تیرماه در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار شد.
برگزاری دوره آموزشی تریاژ و ارزیابی اولیه بیمار در مرکز اموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری جلسه بسیج ادارات در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۹ تير
جلسه بسیج ادارت شهید چمران، 19 تیرماه در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار شد.
برگزاری جلسه بسیج ادارات در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۸ تير
کلاس آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع، ویژه کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی، امروز سه شنبه 18تیرماه برگزار شد.
برگزاری کلاس آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس آموزشی حسابداری کالا در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ شنبه ۱۵ تير
کلاس آموزشی حسابداری کالا ویژه پرسنل واحد حسابداری و درآمد بیمارستان شهید بهشتی، امروز 15 تیرماه در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار شد.
برگزاری کلاس آموزشی حسابداری کالا در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
اهدا خون در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۲ تير
با استقرار پایگاه سیار سازمان انتقال خون، جمعی از کارکنان مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی، 8 هزارو 100 سی سی خون اهدا کردند.
اهدا خون در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس آموزشی ارگونومی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۰ تير
کلاس آموزشی ارگونومی، امروز 10تیرماه در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار شد.
برگزاری کلاس آموزشی ارگونومی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس بازآموزی نشانه شناسی اختلالالت روانی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ يکشنبه ۹ تير
کلاس بازآموزی نشانه شناسی اختلالات روانی، امروز یک شنبه 9خردادماه در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار شد.
برگزاری کلاس بازآموزی نشانه شناسی اختلالالت روانی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس جرم شناسی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۸ خرداد
کلاس جرم شناسی ویژه کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی، امروز سه شنبه 28 خردادماه در این مرکز برگزار شد.
برگزاری کلاس جرم شناسی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری جلسه ستاد اجرایی تبادل و رسیدگی الکترونیک اسناد در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ خرداد
جلسه ستاد اجرایی تبادل و رسیدگی الکترونیک اسناد، دوشنبه 27 خردادماه به میزبانی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار شد.
برگزاری جلسه ستاد اجرایی تبادل و رسیدگی الکترونیک اسناد در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
راه اندازی واحد نورو فیدبک در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ خرداد
واحد نوروفیدبک یا "بازخورد عصبی" در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی راه اندازی شد.
راه اندازی واحد نورو فیدبک در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی