۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
کد : 27762-30164      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۷ شنبه ۱۹ آبان   تعداد بازدید : 739

پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند

پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در آیین افتتاحیه دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور با محوریت پاتولوژی در محل تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان تجلیل شدند.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در این مراسم از دکتر مهرداد ناجی، دکتر محمدحسین کریمی، دکتر زهرا صفایی نراقی، دکتر منصور مهزاد، دکتر محمدحسین عزیزی، دکتر فرخ سعیدی، دکتر مسلم بهادری، دکتر ناصر کمالیان و دکتر حمید تبریزچی از پیشکسوتان پاتولوژی تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم از اساتید پیشکسوت پاتولوژی شادروانان دکتر شمس شریعت، دکتر افشین عبدی راد، دکتر اعتماد مقدم و دکتر باقرزاده که دنیای فانی را وداع گفته اند قدردانی شد.

دکتر حسن ضیاءالدینی، دکتر حسین اسکندری، دکتر اکبر حمزه ای مقدم، دکتر ایرج شریفی، دکتر محمد حسین داعی، دکتر پدرام نیک نفس، دکتر اکبر احمدی، دکتر علیرضا فکری، دکتر احمد غلام حسینیان، دکتر شهلا منصوری، دکتر محمد حسن صالحی کرمانی، دکتر رحیم خراسانی، دکتر صدرالدین لهسائی، دکتر علی پورامیری، دکتر علی اکبر طاهری، دکتر محمد علی شفا، دکتر حسین علی ابراهیمی، دکتر کرامت مظفری نیا، دکتر مهدی بازرگان، دکتر کرامت یوسفی و شادروانان دکتر محمد علی امامی میبدی و دکتر علیرضا ستوده نژاد از جمله پیشکسوتان عرصه پزشکی بودند که امروز در این مراسم تجلیل شدند.

پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
پیشکسوتان عرصه پاتولوژی و پزشکی تجلیل شدند
نظر شما :
captcha