۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۹ اسفند
اردوی خدمت رسانی دانشجویان دانشگاه به روستاهای سیر
جشن پایان سال و تقدیر از بازنشستگان و کارکنان معاو
تشریح فعالیت ها و برنامه های حوزه تحت پوشش دانشگاه
نشست اطلاع رسانی مشارکت و هم اندیشی در زمینه نظام
افزایش نظارت و بازرسی 31 تیم بهداشت محیط با آغاز ط
بروزرسانی سایت جدید