۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ دي

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

دکتر فریبا شریفی فر

درجه علمی : دکتری تخصصی (Ph.D)

رشته : فارماکوگنوزی

مرتبه علمی : استاد

 

تلفن : 31336085 - 034

دورنگار: 31336095 - 034

 

پست الکترونيک:  fsharififar@kmu.ac.ir 
وب سايت شخصي: www.sharififar.kmu.ac.ir