۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد

قابل توجه پذیرفته شدگان دکتری تخصصی سال 1397

به آگاهی می رساند پذیرفته شدگانی که کارمند رسمی دولت نمی باشند و یا کارمند رسمی دولتی هستند و از مرخصی بدون حقوق استفاده می نمایند بایستی فرم تعهد محضری زیر را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم  و پس از تایید کارشناس امور حقوقی دانشگاه (خانم توکلی) به تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

فرم تعهد محضری آزاد با ضامن

فرم تعهد محضری آزاد با وثیقه

فرم تعهد محضری مناطق محروم با ضامن

فرم تعهد محضری مناطق محروم با وثیقه