۱۳۹۸ يکشنبه ۴ فروردين

تقويم دانشگاهی نيمسال اول 98-97

 

1- انتخاب واحد:  شنبه97/6/10 لغایت جمعه 97/6/16

 

2- شروع کلاسها: شنبه 97/6/17

 

3- حذف واضافه: دوشنبه97/7/2 لغایت چهارشنبه97/7/4

 

4- حذف تکدرس:سه شنبه 97/9/6 لغایت چهارشنبه 97/9/7

 

5- پایان کلاسها: پنج شنبه97/10/13

 

6- امتحانات میان ترم: شنبه 97/8/19لغایت دوشنبه97/9/19

 

7- امتحانات پایان ترم: شنبه 97/10/15 لغایت پنج شنبه 97/11/4

 

ضمناً 4 روز اول امتحانات مربوط به گروه معارف می باشد.