۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر
مشاورین

 

 دکتر نوذر نخعی
 مشاور در امور بهداشت و درمان
 
  مرتبه علمی : استاد
 
 

    درجه علمی :متخصص پزشکی اجتماعی

 31215653  
nakhaeen@yahoo.com  

 

دکتر احمد میمندی

 

مشاور در امور آزمایشگاه ها    

 

      درجه علمی : دکترای علوم آزمایشگاهی   
 

   31215793

 
 
     ahm_mld@yahoo.com  

 

 دکتر محمودرضا دهقانی
 مشاور در امور جوانان
 

           

درجه علمی : پزشک عمومی

 

 
 
31325331
mrdehghani@kmu.ac.ir

 

 خانم فاطمه ناجی
مشاور در امور زنان و خانواده
 
درجه علمی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
 
32263719  
fn_naji@yahoo.com