۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

قابل توجه مراجعین محترم کتابخانه مرکزی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن
تعطیلی شیفت عصر کتابخانه در دو هفته آینده
قابل توجه مراجعین محترم کتابخانه مرکزی
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می نماید
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۰ دي
مدرسه زمستانه با محوریت مباحث پژوهشی
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می نماید
آگهی پذیرش بهورز
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۸ دي
استخدام قراردادی از طریق برگزاری امتحان عمومی و تخصصی ، مصاحبه و گزینش
آگهی پذیرش بهورز
اطلاعیه پذیرش دستیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 97-96
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۱ دي
پذیرش دومین دوره دستیار فلوشیپ در رشته های درماتولوژی کودکان و درماتوپاتولوژی
اطلاعیه پذیرش دستیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 97-96
کارگاه آموزشی دوره مقدماتی مرور کاکرین
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ دي
قابل توجه محققان ، دانشجویان و متخصصان رشته های علوم پزشکی ، دندانپزشکی، داروسازی و رشته های بالینی
کارگاه آموزشی دوره مقدماتی مرور کاکرین
اطلاعیه دوره آموزشی رایگان آنلاین با هماهنگی ناشر BMJ
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ دي
امکان استفاده از دوره آموزشی رایگان آنلاین ناشر مذکور با عنوان Research to Punlication
اطلاعیه دوره آموزشی رایگان آنلاین با هماهنگی ناشر BMJ
دسترسی آزمایشی به ناشر JOVE
۱۳۹۶ يکشنبه ۳ دي
دسترسی آزمایشی به مجموعه فیلم های آموزشی JOVE به مدت سه ماه
دسترسی آزمایشی به ناشر JOVE
قابل توجه دانشجویان محترم
۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر
اعلام زمان ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان
قابل توجه دانشجویان محترم
قابل توجه کارشناسان محترم رایانه دانشگاه
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ آذر
ثبت نام شرکت در کارگاه آموزشی سواد سایبری
قابل توجه کارشناسان محترم رایانه دانشگاه
قابل توجه پزشکان متخصص محترم متعهد به خدمت و ضریب کا
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ آذر
راه اندازی سامانه پیامکی جهت پایش متخصصین متعهد به خدمت و ضریب کا
قابل توجه پزشکان متخصص محترم متعهد به خدمت و ضریب کا