۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن

شیوه‌نامه جذب داوطلبین پسادکترا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۶ شنبه ۱۱ شهريور
شیوه‌نامه جذب داوطلبین پسادکترا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
شیوه‌نامه جذب داوطلبین پسادکترا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
راه اندازی IPv6 در شبکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۶ شنبه ۲۱ مرداد
راه اندازی IPv6 در شبکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
راه اندازی IPv6 در شبکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ارائه خدمات مرکز ماساژ به تن (ویژه بانوان دانشگاه)
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۰ تير
ارائه خدمات مرکز ماساژ به تن
ارائه خدمات مرکز ماساژ به تن (ویژه بانوان دانشگاه)
قابل توجه واجدین شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور
قابل توجه واجدین شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی
قابل توجه واجدین شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی
انتصاب دکتر علی اکبر حقدوست به عنوان معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱ شهريور
انتصاب دکتر علی اکبر حقدوست به عنوان معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت
انتصاب دکتر علی اکبر حقدوست به عنوان معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت
اعلام اسامی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی جهت معاونت تحقیقات وفناوری
۱۳۹۶ شنبه ۱۴ مرداد
اعلام اسامی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی جهت معاونت تحقیقات وفناوری
اعلام اسامی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی جهت معاونت تحقیقات وفناوری
ثبت نام بهیاری هنرستان شهرستان بافت (ویژه خواهران)
۱۳۹۶ شنبه ۲۷ خرداد
ثبت نام بهیاری هنرستان شهرستان بافت (ویژه خواهران)
ثبت نام بهیاری هنرستان شهرستان بافت (ویژه خواهران)
سومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو - یکم و دوم شهریورماه 96
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۸ تير
سومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو - یکم و دوم شهریورماه 96
سومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو - یکم و دوم شهریورماه 96
امکان دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Ulrich
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۴ تير
امکان دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Ulrich
امکان دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Ulrich
اصلاحیه اطلاعیه بکارگیری نیرو در معاونت تحقیقات
۱۳۹۶ يکشنبه ۴ تير
اصلاحیه اطلاعیه بکارگیری نیرو در معاونت تحقیقات
اصلاحیه اطلاعیه بکارگیری نیرو در معاونت تحقیقات