۱۳۹۸ يکشنبه ۴ فروردين

دسترسی آزمایشی به مجموعه مقالات دندانپزشکی EBSCO
۱۳۹۶ سه شنبه ۹ آبان
دسترسی آزمایشی به مجموعه مقالات دندانپزشکی EBSCO
دسترسی آزمایشی به مجموعه مقالات دندانپزشکی EBSCO
دسترسی آزمایشی مجموعه Pathway Studio
۱۳۹۶ سه شنبه ۹ آبان
دسترسی آزمایشی مجموعه Pathway Studio
دسترسی آزمایشی مجموعه Pathway Studio
اطلاعیه مرکز زبان دانشگاه
۱۳۹۶ يکشنبه ۷ آبان
اطلاعیه مرکز زبان دانشگاه
اطلاعیه مرکز زبان دانشگاه
دستورالعمل نحوه ثبت ماموریت روزانه کارکنان
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ آبان
دستورالعمل نحوه ثبت ماموریت روزانه کارکنان
دستورالعمل نحوه ثبت ماموریت روزانه کارکنان
قابل توجه واجدین شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور
قابل توجه واجدین شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی
قابل توجه واجدین شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی
شیوه‌نامه جذب داوطلبین پسادکترا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۶ شنبه ۱۱ شهريور
شیوه‌نامه جذب داوطلبین پسادکترا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
شیوه‌نامه جذب داوطلبین پسادکترا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
انتصاب دکتر علی اکبر حقدوست به عنوان معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱ شهريور
انتصاب دکتر علی اکبر حقدوست به عنوان معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت
انتصاب دکتر علی اکبر حقدوست به عنوان معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت
راه اندازی IPv6 در شبکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۶ شنبه ۲۱ مرداد
راه اندازی IPv6 در شبکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
راه اندازی IPv6 در شبکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
اعلام اسامی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی جهت معاونت تحقیقات وفناوری
۱۳۹۶ شنبه ۱۴ مرداد
اعلام اسامی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی جهت معاونت تحقیقات وفناوری
اعلام اسامی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی جهت معاونت تحقیقات وفناوری
ارائه خدمات مرکز ماساژ به تن (ویژه بانوان دانشگاه)
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۰ تير
ارائه خدمات مرکز ماساژ به تن
ارائه خدمات مرکز ماساژ به تن (ویژه بانوان دانشگاه)