۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

اطلاعیه
۱۳۹۷ شنبه ۲۲ ارديبهشت
برگزاری مصاحبه فوریتهای پزشکی
اطلاعیه
فهرست اسامی داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی
۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند
قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون استخدامی مورخ 96/10/1 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
فهرست اسامی داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی
قابل توجه دانشجویان محترم
۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند
دسترسی آزمایشی به مجموعه Clinical Key Medical Education
قابل توجه دانشجویان محترم
قابل توجه اعضا محترم هیات علمی
۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند
پیاده سازی سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
قابل توجه اعضا محترم هیات علمی
قابل توجه کلیه اعضا محترم هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه
۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند
دسترسی به مجموعه مجلات دندانپزشکی ناشر EBSCO
قابل توجه کلیه اعضا محترم هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه
مدیریت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۶ اسفند
فراخوان همکاری «رابطین بین الملل دانشجویی»
مدیریت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تمدید ثبت نام جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت تا پانزدهم اردیبهشت ماه 97
۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن
ویژه اساتید ، دانشجویان و کارمندان
تمدید ثبت نام جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت تا پانزدهم اردیبهشت ماه 97
فراخوان
۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن
جذب دانشجوی دکترای پژوهشی
فراخوان
اطلاعیه پذیرفته شدگان نهایی رشته های کاردانی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۸ بهمن
بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها
اطلاعیه پذیرفته شدگان نهایی رشته های کاردانی
اطلاعیه
۱۳۹۶ يکشنبه ۸ بهمن
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي 96 در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺮدﻳﺲ
اطلاعیه