۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن

قابل توجه دانشجویان محترم
۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر
اعلام زمان ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان
قابل توجه دانشجویان محترم
قابل توجه پزشکان متخصص محترم متعهد به خدمت و ضریب کا
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ آذر
راه اندازی سامانه پیامکی جهت پایش متخصصین متعهد به خدمت و ضریب کا
قابل توجه پزشکان متخصص محترم متعهد به خدمت و ضریب کا
قابل توجه کارشناسان محترم رایانه دانشگاه
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ آذر
ثبت نام شرکت در کارگاه آموزشی سواد سایبری
قابل توجه کارشناسان محترم رایانه دانشگاه
مجموعه مجلات انتشارات Emerald
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۴ آذر
دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات انتشارات Emerald
مجموعه مجلات انتشارات Emerald
جشنواره بین المللی سیمرغ
۱۳۹۶ چهارشنبه ۸ آذر
جشنواره بین المللی سیمرغ
جشنواره بین المللی سیمرغ
آزمون استخدام پیمانی دانشگاههای علوم پزشکی
۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۵ آبان
آزمون استخدام پیمانی دانشگاههای علوم پزشکی
آزمون استخدام پیمانی دانشگاههای علوم پزشکی
اطلاعیه مرکز زبان دانشگاه
۱۳۹۶ يکشنبه ۷ آبان
اطلاعیه مرکز زبان دانشگاه
اطلاعیه مرکز زبان دانشگاه
دسترسی آزمایشی به مجموعه مقالات دندانپزشکی EBSCO
۱۳۹۶ سه شنبه ۹ آبان
دسترسی آزمایشی به مجموعه مقالات دندانپزشکی EBSCO
دسترسی آزمایشی به مجموعه مقالات دندانپزشکی EBSCO
دسترسی آزمایشی مجموعه Pathway Studio
۱۳۹۶ سه شنبه ۹ آبان
دسترسی آزمایشی مجموعه Pathway Studio
دسترسی آزمایشی مجموعه Pathway Studio
دستورالعمل نحوه ثبت ماموریت روزانه کارکنان
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ آبان
دستورالعمل نحوه ثبت ماموریت روزانه کارکنان
دستورالعمل نحوه ثبت ماموریت روزانه کارکنان