۱۳۹۸ يکشنبه ۴ فروردين

قابل توجه اعضا محترم هیات علمی
۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند
پیاده سازی سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
قابل توجه اعضا محترم هیات علمی
قابل توجه کلیه اعضا محترم هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه
۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند
دسترسی به مجموعه مجلات دندانپزشکی ناشر EBSCO
قابل توجه کلیه اعضا محترم هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه
مدیریت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۶ اسفند
فراخوان همکاری «رابطین بین الملل دانشجویی»
مدیریت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تمدید ثبت نام جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت تا پانزدهم اردیبهشت ماه 97
۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن
ویژه اساتید ، دانشجویان و کارمندان
تمدید ثبت نام جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت تا پانزدهم اردیبهشت ماه 97
فراخوان
۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن
جذب دانشجوی دکترای پژوهشی
فراخوان
اطلاعیه پذیرفته شدگان نهایی رشته های کاردانی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۸ بهمن
بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها
اطلاعیه پذیرفته شدگان نهایی رشته های کاردانی
اطلاعیه
۱۳۹۶ يکشنبه ۸ بهمن
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي 96 در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺮدﻳﺲ
اطلاعیه
قابل توجه مراجعین محترم کتابخانه مرکزی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن
تعطیلی شیفت عصر کتابخانه در دو هفته آینده
قابل توجه مراجعین محترم کتابخانه مرکزی
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می نماید
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۰ دي
مدرسه زمستانه با محوریت مباحث پژوهشی
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می نماید
آگهی پذیرش بهورز
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۸ دي
استخدام قراردادی از طریق برگزاری امتحان عمومی و تخصصی ، مصاحبه و گزینش
آگهی پذیرش بهورز