۱۳۹۸ يکشنبه ۴ فروردين

فراخوان
۱۳۹۷ شنبه ۱۴ مهر
بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه
فراخوان
برگزاری نمایشگاه کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۲ مهر
کتابخانه مرکزی دانشگاه
برگزاری نمایشگاه کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون استخدام قراردادی
۱۳۹۷ دوشنبه ۹ مهر
تغییر تاریخ برگزاری آزمون
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون استخدام قراردادی
اطلاعیه استخدام قراردادی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۴ مهر
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
اطلاعیه استخدام قراردادی
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 97
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ شهريور
اعلام زمان مراجعه حضوری و ثبت نام
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 97
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان
۱۳۹۷ چهارشنبه ۷ شهريور
دستیاری تخصصی بالینی سال 97
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان
استفاده از ظرفیت بند "و" تبصره 5
۱۳۹۷ سه شنبه ۶ شهريور
قانون بودجه سال 1397
استفاده از ظرفیت بند "و" تبصره 5
نتایج آزمون دبیرستان بهیاری بافت
۱۳۹۷ شنبه ۳ شهريور
اسامی پذیرفته شدگان نهایی سال 97
نتایج آزمون دبیرستان بهیاری بافت
قابل توجه دانشجویان و دانشگاهیان
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۱ مرداد
جشنواره فیلم سلامت
قابل توجه دانشجویان و دانشگاهیان
اطلاعیه
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۶ مرداد
آزمون عمومی فراخوان پانزدهم جذب هیات علمی
اطلاعیه