۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن

شرایط اعطای گرنت تحقیقاتی به استادیاران جوان دانشگاه
۱۳۹۷ شنبه ۱۲ آبان
مهلت ارسال مدارک به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 23 آبان ماه 97
شرایط اعطای گرنت تحقیقاتی به استادیاران جوان دانشگاه
اطلاعیه مصاحبه
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان
قابل توجه معرفی شدگان تکمیل ظرفیت مجتمع آموزش عالی سلامت بافت
اطلاعیه مصاحبه
قابل توجه دانشجویان
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ آبان
فراخوان مرکز تحقیقات دانشجویی
قابل توجه دانشجویان
اطلاعیه مجتمع آموزشی سلامت بافت
۱۳۹۷ دوشنبه ۷ آبان
مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون
اطلاعیه مجتمع آموزشی سلامت بافت
اطلاعیه کتابخانه مرکزی دانشگاه
۱۳۹۷ جمعه ۲۷ مهر
دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعات بالیتی UptoDate
اطلاعیه کتابخانه مرکزی دانشگاه
فراخوان
۱۳۹۷ شنبه ۱۴ مهر
بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه
فراخوان
اطلاعیه بکارگیری نیروی شرکتی
۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۹ مهر
معاونت تحقیقات
اطلاعیه بکارگیری نیروی شرکتی
برگزاری نمایشگاه کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۲ مهر
کتابخانه مرکزی دانشگاه
برگزاری نمایشگاه کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون استخدام قراردادی
۱۳۹۷ دوشنبه ۹ مهر
تغییر تاریخ برگزاری آزمون
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون استخدام قراردادی
اطلاعیه استخدام قراردادی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۴ مهر
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
اطلاعیه استخدام قراردادی